Den viktigste indikatoren på aktiviteten i norsk økonomi viser et land i lavgir, men byr på en aldri så liten overraskelse.

Veksten i norsk fastlandsøkonomi var på 0,4 prosent i andre kvartal sammenlignet med kvartalet før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag, som konkluderer med "svak, men økende vekst i fastlandsøkonomien". En vekst på 0,1 prosent var ventet, ifølge TDN Finans.

"I oljerelaterte industrinæringer er det et blandet bilde av utviklingen: nedgang i noen næringer og oppgang i andre, blant annet i verftsindustrien. Når det gjelder andre vareproduserende næringer, fortsatte den klare veksten i bygge- og anleggsnæringen, mens tradisjonelt fiske og fiskeoppdrett ble noe redusert", heter det i SSB-rapporten.

Les også: Kronekursen styrker seg

Husholdningenes konsum økte med 0,4 prosent i 2. kvartal etter en vekst på 0,6 prosent de to foregående kvartalene. Varekonsumet var uendret fra 1. til 2. kvartal, mens tjenestekonsumet økte. Husholdningenes konsum i utlandet var på tilnærmet samme nivå i 2. kvartal som i kvartalet før.

Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 0,1 prosent i 2. kvartal i år etter stort sett å ha falt de to siste årene. Oljeinvesteringene var ned, mens investeringene i fastlands-Norge økte, første og fremst i tjenesteytende sektor.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen ble redusert med 0,1 prosent i 2. kvartal 2016. Målt i antall personer var nedgangen på vel 3000, ifølge SSB. Også for de tre foregående kvartalene viser de foreløpige tallene et liknende sysselsettingsfall.

Det var i forkant store sprik i økonomenes vekst-anslag.

Estimater TDN Finans har innhentet fra seks økonomer, viser en gjennomsnittlig vekstforventning på 0,1 prosent. Estimatene varierer mellom en uendret utvikling og en vekst på 0,3 prosent. I første kvartal steg fastlands-BNP med 0,3 prosent, som også er det reviderte tallet, opplyser SSB onsdag.

"Vi anslår en vekst på 0,0 prosent k/k. Dette er tilsynelatende godt under Norges Banks anslag på 0,3 prosent, men kraftproduksjonen, som Norges Bank pleier å se igjennom, trekker ned 0,2 prosentpoeng i vårt anslag", skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Nordea fremholder at utfallet ikke vil ha stor innvirkning på septembermøtet i Norges Bank, dersom dette slår til. Eventuelle markedsreaksjoner som følge av utfallet på nedsiden, ventes korrigere raskt tilbake, mener banken.

DNB Markets ventet BNP-veksten til 0,2 prosent, basert på at det blir en liten oppgang for det private forbruket i andre kvartal, som i første, og at dette løftes av økt forbruk av tjenester.

"Også for investeringene venter vi kun svak oppgang. Her er det imidlertid viktig å skille mellom fastlandsinvesteringene, der vi venter oppgang, og oljeinvesteringene, der vi venter nedgang", skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Les også: Sjeføkonom: - Forstår ikke hvordan det er mulig å mene noe annet

Oljefondet shopper i San Francisco

Oljefunn for Røkkes oljeselskap

- Det vil gå trått i ett års tid til  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DN spesial: Oljekrisen. Er den over?

Alt om oljemessen ONS 2016

Følg markedet med DN Investore