Det siste året har norske boligpriser steget med 6,8 prosent, viser statistikk fra Eiendom Norge. Nå venter DNB Markets at veksten ender på 7 prosent ved utgangen av året, viser en ny oppdatering fra meglerhuset.

De ferske anslagene innebærer at boligprisene etter hvert skal flate ut, før de begynner å falle.

Samtidig legger ikke seniorøkonom Kyrre Aamdal skjul på at utviklingen så langt i år har overrasket økonomene.

- Nå kommer utflatningen litt senere enn det vi tidligere ventet, vedgår han overfor DN.

Begrenset forverring

Dette gjenspeiler bare at forverringen i arbeidsmarkedet så langt er begrenset til oljetunge regioner og yrker, mener seniorøkonomen.

I Stavanger-området har boligprisene allerede falt på årsbasis, påpeker han.

- Fremover venter vi at ringvirkningene brer seg til større deler av næringslivet, og bidrar til en bredere oppgang i arbeidsledigheten og en lavere temperatur i boligmarkedet, heter det rapporten til DNB Markets.

«Tross lave renter»

Meglerhuset ser for seg en svak utvikling til neste år, før boligprisene anslås å falle i både 2017 og 2018 (se tabell nederst i saken).

Samtidig venter økonomene at Norges Bank kutter styringsrenten i november.

Temperaturen i boligmarkedet er dermed ventet å synke «tross vedvarende lave renter», skriver de i rapporten.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse er blant dem som på sin side advarer mot å undervurdere renteeffekten.

- Oljenedturen holder renten lavere. Det gir en kraftig stimulans til boligmarkedet, uttalte han nylig til DN.

Økonomene i DNB Markets understreker at det estimerte prisfallet riktignok må karakteriseres som «svært beskjedent».

- Det skyldes fortsatt lave renter og en stram tilbudsside i noen sentrale strøk, særlig på Østlandet. Selv om befolkningsveksten neppe blir like sterk fremover, vil en ventet stagnasjon i boligbyggingen begrense nedsiden for boligprisene i disse områdene, skriver de.

Ser ny oppgang

Meglerhuset tror boligmarkedet igjen vil være på bedringens vei ved utgangen av 2018.

- Når tilpasningen i oljesektoren er unnagjort, og veksten i norsk økonomi tar seg opp igjen mot slutten av prognoseperioden, venter vi at boligprisene igjen vil stige, skriver økonomene.

Her vises det også til at regjeringen i sommer la frem sin boligstrategi, noe som fører med seg en innstramming i bankenes utlånspraksis.

- Selv om kravene i hovedsak er de samme som før, gjør forskriftsfestingen at det er blitt mindre rom for skjønn i bankenes praksis. Det kan ha en viss innstrammende effekt på kredittilgangen, og dermed også påvirke boligprisene. Finansdepartementets beslutning om å heve kravet til bankenes motsykliske kapitalbuffer med virkning fra sommeren 2016 kan bidra i samme retning, heter det i rapporten til DNB Markets.

DNB Markets`ferske anslag for norske bruktboligpriser (prosentvis oppgang fra året før)

 

Se DNtv: Tren deg sterk på fem minutter

Tren deg sterk på fem minutter
Sjekk kjendistrenerens effektive treningsprogram.
05:16
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.