Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank ser lysere på Norges utsikter og oppjusterer forventningene til privat konsum, mens verdiskapningen tas noe ned for inneværende år. Ledigheten ventes toppe seg til høsten.

Det fremgår av Danske Banks kvartalsvise økonomiske prognoser onsdag.

"Det er fortsatt ingen tegn til alvorlige ringvirkninger fra oljenedturen, sektormessig eller geografisk. Tvert imot virker det som om veksten utenfor oljesektoren tar seg opp", skriver sjeføkonomen i rapporten.

Jullum påpeker som han har gjort før, at det verste ser ut til å være bak oss. Samtidig vil lavere renter, svakere krone og en ekspansiv pengepolitikk bygge opp under vekst i andre sektorer, mener han.

"Mens aktiviteten i oljesektoren vil fortsette å falle, ligger mye av fallet bak oss og motvinden vil gradvis avta", heter det.

Jullum spår også at arbeidsledigheten vil nå en topp etter sommeren, og viser til at antall ledige stilinger øker. På den annen side bidrar lav reallønnsvekst til lavere privat konsum i år.

SISTE: Arbeidsledigheten lavere enn ventet

Norges Bank legger torsdag frem sine seneste vurderinger og rentebeskjeden. Samtlige økonomoer TDN Finans har vært i kontakt med venter uendret rente, men spår kutt senere i år. Danske Bank venter at sentralbanken kutter renten med 0,25 prosentpoeng, trolig i september.

"Dette er trolig det siste kuttet i den nåværende syklusen", skriver Jullum.

Norsk fastland-økonomi vokste med 0,3 prosent kvartalsmessig i første kvartal, i store grad takket være økt kraftproduksjon, mens eksport av raffinerte oljeprodukter trakk i motsatt retning. Ser man bort fra disse midlertidige effektene, kan det se ut til at innelandsetterspørselen er økende, mener Jullum.

Danske-sjeføkonomen venter en BNP-vekst på 1,2 prosent i 2016 (tidligere 1,3), stigende til 2,2 prosent i 2017.

"Det er nå utsikter til positiv vekst i alle regioner bortsett fra sørvestlandet, og vekstutsiktene ser ut til å bedre seg i alle oljetunge regioner tross i at nedturen i sektoren fortsetter. Dette er uansett en indikasjon på at det finnes krefter som trekker i motsatt retning og at det er en relativt sterk vekst utenfor oljesektoren for øyeblikket", skriver Jullum.

Følg markedet med DN Investor

Les også: Tesla har lagt inn bud på SolarCity

Sparebanker slår seg sammen

DNB kommenterer Forbrukerrådets søksmål: Ikke grunnlag for krav om tilbakebetaling  

Analytiker venter riggdød i Nordsjøen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv:
Kraftig økning i kostnadene i oppdrettsnæringen
De gode tidene har satt sine spor.
03:35
Publisert:

Slik kan du ta undervannsbilder med mobilen
DNs fotograf og fridykker Aleksander Nordahl tester undervannsdeksel til mobil og gir deg tipsene du trenger for å sikre feriebildene i vann.
04:36
Publisert: