Økonomene i DNB Markets tror perioden med unormalt svak vekst i norsk økonomi vil vare lengre enn tidligere antatt.

I meglerhusets nye prognoserapport, som legges frem onsdag, er bildet at veksten bare vil ta seg svakt opp i årene som kommer. Økonomene regner ikke lenger med at norsk økonomi er tilbake i normaltempo innen prognoseperiodens utløp i 2018, slik spådommen var tidligere i år (se tabell med vekstanslag lengre nede i saken).

Svak oppgang i oljeprisen

Grunnen er at DNB Markets nå tror at oljeprisen bare skal bevege seg litt opp fra dagens nivå på rundt 50 dollar fatet i årene som kommer, til en likevektspris på mellom 60 og 80 dollar per fat.

- Heldigvis skyldes dette tilbudssideforhold. Det er et stort overskuddstilbud av olje som bidratt til at oljeprisen har kommet så langt ned, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hadde oljeprisfallet vært etterspørselsdrevet, det vil si at prisen hadde gått ned som følge av betydelig lavere aktivitet i de største vekstdriverne i verdensøkonomien, ville situasjonen vært helt annerledes. Da kunne norsk økonomi gått på en dobbeltsmell, siden også tradisjonell eksportindustri fort kunne blitt rammet av lavere etterspørsel.

- Det faktum at det er et tilbudssidesjokk gjør at utsiktene tross alt er bedre enn hvis den lave oljeprisen hadde vært et resultat av for eksempel en hard landing i Kina, sier Haugland.

Flere positive faktorer

Fremover vil eksporten av tradisjonelle varer nemlig være en av de viktigste grunnene til at det kommer til å være moderat, men positiv vekst i økonomien her hjemme, tror meglerhuset.

I tillegg andre viktige krefter bidra positivt:

  • En videre vekst i offentlige investeringer. Meglerhuset legger ikke til grunn noen kraftig oppgang som følge av en offentlig tiltakspakke, men heller en videre vekst på samme nivå vi har hatt de siste årene
  • Forbruksveksten holder seg oppe og vil øke mot slutten av prognoseperioden. Ytterligere ett rentekutt og vedvarende lav styringsrente på 0,75 prosent ut prognoseperioden vil bidra til å løfte forbruksveksten fremover, viser meglerhusets prognoser

Men i motsatt retning trekker altså utsikter til flere år med lav oljepris. Det fører til at oljeinvesteringene vil kuttes ytterligere i 2016 og 2017, mener DNB-økonomene.

Dette vil ikke bare smitte over i form av lavere investeringsaktivitet i leverandørbedriftene, men også i en rekke andre bransjer der oljeleverandørene kjøper innsatsvarer og tjenester.

DNBs prognose

(Kilde: DNB Markets)

Høyeste ledighet på over 20 år

Samlet ser meglerhuset derfor for seg at norsk fastlandsøkonomi når en konjunkturbunn i år, og at veksten bare tar seg moderat opp i årene som kommer.

- Det er et svakere bilde på grunn av oljeprisutsiktene. Det er langt fra noen resesjon, men det er en lengre periode med vekst under trend og det kommer til å gi effekter inn i arbeidsmarkedet, sier Haugland.

I årene fem mot 2018 venter derfor meglerhuset at arbeidsledigheten, slik den måles i SSBs Arbeidskraftundersøkelse, vil bevege seg opp fra dagens nivå på 4,3 prosent til 5,0 prosent, det høyeste siden 1994.

Ytterligere kutt

Meglerhuset peker på at kuttene som har bidratt til årets nedgang på rundt 15 prosent i oljeinvesteringene i stor grad var motivert av et ønske om å redusere et høyt kostnadsnivå.  En stor andel av kuttene var allerede besluttet gjennomført før oljeprisen begynte å falle kraftig.

Nedgangen fra 112 dollar fatet ifjor sommer til rundt 50 dollar i februar i år har imidlertid ført til at flere planlagte prosjekter er blitt ulønnsomme.

Med utsikter til bare en svak oljeprisoppgang i årene som kommer vil investeringene falle videre med 10 prosent årlig i både 2016 og 2017 og så flate ut i 2018, spår meglerhuset.

Utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som er lønnsomt selv med en oljepris på 40-tallet, forhindrer at kuttene blir større.

Oljesmellen, del to

Tre år med en samlet nedgang i oljeinvesteringene på drøyt 30 prosent vil slå kraftig inn i fastlandsøkonomien.

I tiden som kommer vil vi nemlig se at oljesmellen rammer bredere, blant annet ved at fastlandsbedriftenes evne og vilje til å investere vil reduseres, mener meglerhuset.

I rapporten peker DNB Markets på følgende ringvirkninger:

  • Oljeleverandørene, som leverer varer og tjenester til oljesektoren, kjøper innsatsvarer og -tjenester fra de fleste næringer i Norge
  • Når det er ordretørke hos leverandørene vil ringvirkningene spre seg videre nedover i denne næringskjeden
  • «De involverte bedriftene kan da velge å legge planer om å investere i nytt utstyr eller utvidet kapasitet på is, og slik bidra til en enda lavere etterspørselsvekst i økonomien», skriver meglerhuset
  • Dette gjelder særlig næringsrettet tjenestesektor og de delene av industrien som er tungt oljerelatert

- Til nå har vi først og fremst sett førsterundeeffektene, påpeker Haugland.

Venter svak vekst

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets venter også moderat vekst i norsk økonomi i årene fremover.

- Vi har et bilde av at norsk økonomi kommer til å hangle gjennom de neste årene med noe høyere arbeidsledighet, sier Bruce.

Og skulle ledigheten virkelig skyte fart opp mot fem prosent i SSBs arbeidskraftsundersøkelse, vil regjeringen bidra med kraftige stimulanser, tror Nordea-analytikeren.

- Det hjelper med lavere renter, det hjelper med svakere krone. Og vi fører tross alt en ekspansiv finanspolitikk i Norge. Vi har jo det jeg vil kalle nærmest ubegrensede finanspolitiske muligheter. Men politikken er at Norges Bank skal ta jobben først, med å svekke kronen så mye som mulig.

Les mer om Bruces vurderinger: Sjefanalytiker mener dette er tusenkronersspørsmålet i norsk økonomi

Se DNtv: Boligmarkedets minste leilighet

Se Oslo-markedets minste leilighet
Bli med inn i leiligheten på kun 14 kvadratmeter i Nydalen.
00:43
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.