Onsdag morgen legger DNB Markets frem sin halvårige rapport med ferske prognoser for utviklingen i norsk og global økonomi. Etter flere kvartaler med stagnasjon i fastlandsøkonomien, tror meglerhuset at bunnen er nådd her hjemme.

DNB Markets peker særlig på to faktorer bak dette: Svakere fall i oljeinvesteringene og økte boliginvesteringer.

- Dette er ikke noe voldsomt omslag, men det er altså flere faktorer som bidrar til at vi nå tror på litt høyere vekst, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til DN.

Se oversikt over anslagene nederst i saken!

Nedjusterer ledighetsanslag

Vekstbildet som presenteres i onsdagens rapport er ganske likt det DNB Markets la frem i mai. Til tross for forsiktig vekst, venter økonomene en fortsatt oppgang i arbeidsledigheten. Anslagene er riktignok nedjustert noe.

- Sysselsettingen er fortsatt veldig svak, men ledigheten øker ikke like mye som vi tidligere har sett for oss. Det er litt fordi arbeidstilbudet faller, noe som blant annet har med arbeidsinnvandring å gjøre, sier Strøm Fjære.

Hun mener oppgangen i ledigheten, som først og fremst har funnet sted på Vestlandet, også dempes av fallende produktivitetsvekst.

- Det kan tenkes at heller enn å si opp folk, lar man det heller gå utover produktiviteten. Derfor tror vi det også tar tid før arbeidsledigheten faller igjen når veksten tar seg opp, sier økonomen.

Ser nedgang i reallønningene

Meglerhuset har siden forrige rapport ikke rørt lønnsanslagene, men oppjusterer nå estimatene for inflasjonen. Dette skjer etter at tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i forrige uke viste en overraskende sterk oppgang prisstigningen i juli.

DNB Markets tror at husholdningene dermed må belage seg på at reallønningene kan falle med mer enn én prosent i år, noe som er den svakeste utviklingen siden 1981. Dette vil gi utslag i noe lavere privat forbruk, mener meglerhuset.

- Det går mot nedgang i reallønningene på 1,2 prosent i 2016 fra ifjor, sier Strøm Fjære.

Avlyser rentekutt

Samtidig avlyses det tidligere varslet rentekutt fra Norges Bank i september.

Norges Bank vil offentliggjøre sin neste rentebeslutning 22. september. I juni varslet sentralbanken at styringsrenten ville bli kuttet til rekordlave 0,25 prosent - forutsatt at økonomien utviklet seg som ventet.

- Nå tror vi at styringsrenten blir uendret på dagens nivå. Det er flere grunner til dette, blant annet høyere inflasjon enn ventet. I tillegg er boligprisveksten veldig sterk og kanskje sterkere enn det Norges Bank la til grunn i slutten av juni, sier Strøm Fjære.

DNB Markets venter at boligprisene vil fortsette å stige i årene som kommer. Det allerede lave rentenivået er en viktig årsak til dette.

- Boligprisveksten ligger an til å bli høy også i år, på tross av høyere arbeidsledighet og lavere inntektsvekst i husholdningene. Svært lave renter og renteforventninger, stimulerer etterspørselen etter bolig, skriver meglerhuset i rapporten.

Nedjusterer ledighetsanslag

I sommer har det kommet flere norske nøkkeltall som har blitt omtalt som sterke. I tillegg viste SSBs konjunkturbarometeret at norske industriledere melder om en utflating i samlet produksjon, etter fem kvartaler med fall.

Økonomene i DNB Markets understreker onsdag at fallet i oljeinvesteringene er den viktigste enkeltfaktoren bak den svake utviklingen i norsk økonomi.

Fallet i oljeinvesteringene har blant annet sammenheng med den kraftige oljeprisnedgangen siden sensommeren 2014. Fra nivåer på godt over 100 dollar fatet, ble bunnen nådd i januar på rundt 27 dollar fatet. Dette har rammet økonomien på flere måter.

- Nedgang i oljeprisen og noen andre råvarepriser har svekket inntektsutviklingen for landet og gitt en svakere krone. Kronesvekkelsen har fått stort gjennomslag i inflasjonen, og svekket husholdningenes kjøpekraft, skriver meglerhuset.

Venter oljeprisoppgang

DNB Markets venter i dag at oljeprisen skal stige, og at gjennomsnittet ender på 65 og 70 dollar fatet i henholdsvis 2017 og 2018.

- Spørsmålet er ikke om oljeetterspørselen vil øke de neste ti årene, men hvor mye den vil øke. Selv med et negativt syn på økonomisk vekst, en halvering av verdens energiintensitet og fallende markedsandeler for olje, vil det fortsatt være vekst oljeetterspørselen de kommende ti år, skriver meglerhusets oljeanalytiker Torbjørn Kjus.

- Vi beholder derfor vårt syn på at oljeprisen vil bevege seg i et normalisert likevektsbånd på mellom 60 og 80 dollar fatet etter 2018, skriver han.

Ferske estimater fra DNB Markets

 

DNB Markets` nye oljeprisanslag

 

Kilde: DNB Markets og Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Hør DNs podcast der vi blant annet diskuterer høsten i aksjemarkedet, utsiktene for rentekutt og om bunnen er nådd for norsk økonomi.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Episode 4: Slik gikk det med Sunniva i Norseman Xtreme Triathlon
DNtv har fulgt Sunniva Dring (35) frem mot ett av verdens hardeste triatlon denne helgen. Her kan du bli med på hennes spektakulære ferd med 226 km svømming, sykling og løping fra Eidfjord til Gaustatoppen.
05:01
Publisert:

Spice Girls 20 år
Alexandra Gjerpen og Jenny Dellegård deler sine beste minner fra den gangen Spice Girls dominerte hitlistene - for 20 år siden.
01:60
Publisert: