- I lys av den bratte nedgangen som har vært i oljeprisen, samt nedjusterte anslag, blir oljebremsen litt større enn det vi tidligere hadde sett for oss, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Dagens Næringsliv.

Tirsdag morgen legger meglerhuset frem nye prognoser for de makroøkonomiske utsiktene i Norge og internasjonalt for 2015. Oppdateringen kommer etter at meglerhusets oljeanalytiker Torbjørn Kjus i forrige uke barberte forventningene til oljeprisutviklingen de to neste årene.

- Et bratt og raskt oljeprisfall gir konsekvenser for norsk økonomi, selv om vi fortsatt tror på en myk landing. En mekanisme som blir sterkere er fallet i oljeinvesteringene, sier Haugland.

Hun peker på forbrukerne som én av de store usikkerhetsfaktorene i dag:

- Spørsmålet er hvordan vi tar de dårlige nyhetene og velger å tilpasse oss dem, sier seniorøkonomen.

Ser økt ledighet

DNB Markets venter at arbeidsledigheten stiger fra 3,5 prosent i år til 3,9 prosent neste år og videre til 4,4 prosent i 2017.

- I løpet av de neste årene vil vi se den høyeste arbeidsledighetsraten vi har hatt siden 2005, mener Haugland.

Dette er noe som ikke minst kommer til å prege boligmarkedet, tror hun.

Usikre utsikter, høy gjeld og pensjonssparing vil bidra til at spareraten øker til 10 prosent de neste årene, fra i snitt 8,9 prosent i år, spår DNB Markets.

Sterkere investeringsfall

DNB Markets ser nå for seg et fall i investeringene på norsk sokkel på 15 prosent til neste år, 10 prosent i 2016 og 5 prosent i 2017.

Med høyere oljepris kan oljeinvesteringene ta seg opp igjen med 5 prosent i 2018, tror meglerhuset. 

Veksten i fastlandsøkonomien anslås til 1,2 prosent neste år, før den økes gradvis. BNP-anslagene til DNB Markets er noe mer pessimistiske enn dem Norges Bank la frem i forrige uke (se tabell under).

BNP for Fastlands-Norge, prosentvis endring fra foregående år:

 

«Mange fastlandsbedrifter har direkte eller indirekte leveranser til oljevirksomheten. Vi venter nullvekst i fastlandsbedriftenes investeringer neste år, avløst av gradvis bedring», heter det i tirsdagens presentasjonsmateriale.

På den annen side ser DNB Markets en fortsatt oppgang for tradisjonell eksport, støttet av en svak krone og oppgang i handelspartnernes etterspørsel.

- Vi tror riktignok at vi skal få et mindre strerk oppsving. Oljebremsen er ikke særnorsk, og den delen av eksportindustrien som har rettet seg mot andre oljeeksportører vil også bli rammet av investeringsbremsen, sier Haugland.

Venter rentekutt

DNB Markets venter en kjerneinflasjon på 2,5 prosent neste år, før prisveksten faller til 2 prosent i årene 2016 til 2018. Til sammenligning tror Norges Bank på en inflasjon over målet på 2,5 prosent.

Ifølge sentralbanken er det i dag 50/50 sannsynlighet for at renten kuttes igjen tidlig neste år, mens markedet priser inn nesten to rentekutt frem mot sommeren, påpeker meglerhuset.

DNB Markets venter i dag kutt på rentemøte i juni, men understreker at det er «betydelig risiko» for at det kommer tidligere.

Første heving ventes i mars 2017.

«Da venter vi to hevinger i løpet av 2017, og ytterligere tre i løpet av 2018», opplyser meglerhuset tirsdag.

DNB Markets: makroøkonomiske nøkkeltall, Norge (prosentvis endring fra året før)

 

OPPDATERTE PROGNOSENE: DNB Markets økonomer fra venstre: Magne Østnor, Knut A. Magnussen og Kjersti Haugland.

Les også:
Drastisk renteøkning i Russland
USA i dag: 7400 mrd. kr kan gå tapt
Lei nøtt for koreanske dynastier  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.