Detaljomsetningen i Norge steg igjen i januar etter en markert nedgang i desember, viser tall som ble lagt frem mandag.

Oppgangen i årets første måned var på 0,9 prosent etter et fall på 1,3 prosent måneden før.

- Det er beroligende å se at man fikk en relativt bra rekyl etter desembertallene, slik at tendensen med flat utvikling holder seg, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets.

Holdes oppe av tjenesteforbruket

Tallene har variert mye fra måned til måned gjennom høsten og vinteren. Jullum peker på utviklingen samlet sett fra september og frem til januar har vært mer eller mindre flat.

- Det er ikke så mørkt som man kunne fryktet, gitt forbrukertilliten og alt snakket om ledighetsøkning og oljekrise, sier Jullum.

I første kvartal falt forventningsbarometeret fra Finans Norge til et av de svakeste nivåene som er målt siden starten i 1992. Tilliten er lavere enn selv de svakeste kvartalene siden finanskrisen.

Samtidig viste bnp-tallene for fjerde kvartal at samlet privat forbruk fortsatte å øke mot slutten av fjoråret. Det samlede vare- og tjenesteforbruket står for rundt 50 prosent av aktiviteten norsk fastlandsøkonomi.

- Hvis du ser på totalen, så har tjenesteforbruket vært betydelig bedre enn vareforbruket, sier Jullum.

Dersom trenden med økende tjenesteforbruk fortsetter, kan samlet privat forbruk fremdeles «gi et betydelig bidrag til bnp», selv om vareforbruker holder seg flatt, påpeker Jullum.

Kuttene kan stoppe på 0,5 prosent

Sjeføkonomen tror Norges Bank likevel kutter renten på møtet i mars og viser til at utviklingen siden rentemøtet i desember har vært svakere enn ventet på en rekke områder. Jullum peker på at bildet globalt er svakere, med lavere renteforventninger, lavere oljepris og høyere kredittpåslag. Samtidig var bnp-veksten i Norge mot slutten av fjoråret svakere enn Norges Bank har sett for seg.

Jullum tror spørsmålet nå er hvordan sentralbanken ser for seg den videre utviklingen etter et kutt til 0,5 prosent i mars. Han tror både tallene for registrert ledighet fra Nav på fredag, som viste at det knapt var vekst i bruttoledigheten i februar, og dagens detaljhandelstall kan være med på å reduserer sannsynligheten for ytterligere kutt.

- Vi tror at det kommer et rentekutt i mars, og at rentebanen kommer til å inneholde en betydelig sannsynlighet for at det kommer et nytt rentekutt. Men vi tror ikke nødvendigvis at det kommer, sier Jullum. 

- Vi er av den oppfatning av at mange av de største nedbemanningsrundene og nedgangen i oljesektoren er bak oss. Vi ser også at det er betydelig vekst også i andre sektorer i økonomien.

Han trekker også frem at industriaktiviteten faller betydelig mindre enn den gjorde ifjor vår og at ledigheten øker betydelig mindre enn den gjorde fra påsketider og over sommeren ifjor.

- Samtidig vet vi at finanspolitikken er ekspansiv og at de effektene vil begynne å slå inn. Vi tror at økonomien kommer til å vise tegn til stabilisering i de månedene vi har foran oss og at det gjør at vi ikke får ytterligere rentekutt i Norge. I det ligger det at vi tror at utviklingen globalt ikke kollapser, sier Jullum.

Tror også på kutt

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker også på at bnp-tallene for fjerde kvartal viste at tjenestekonsumet ikke har utviklet seg like svakt som varekonsumet.

- Samlet er det derfor lite som tyder på at det private forbruket er i ferd med å svikte, selv om veksten er svekket, skriver Aamdal i en oppdatering mandag.

Han mener at det er naturlig med lavere forbruksvekst ettersom inntektsveksten har avtatt.

- Den svake forbrukertilliten kunne tilsi at forbruket ville avta, men så langt ingen klare tegn til det i de faktiske forbrukstallene. Selv om detaljomsetningen var litt bedre enn ventet, har de neppe avgjørende betydning for vurderingene til Norges Bank på møtet i mars. Vi tror fortsatt på rentekutt da, skriver Aamdal.

Følg markedene i DN Investor

Les også:

Ukeporteføljene:  Lemper ut fiskeaksje

Mitsui kjøper seg inn i Hexagon

Oljeprisene: - Det verste salgspresset er kanskje over (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv: Janne Log løper «Tour de finance» fra Frogner til Fornebu hver dag

Janne Log løper «Tour de finance» fra Frogner til Fornebu hver dag
Slik får konserndirektøren i Evry trent i tidsklemma. En mil om dagen klarer alle, smiler hun.
01:37
Publisert: