Norges befolkning vil passere seks millioner i 2031, viser hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivning som ble lagt frem tirsdag. Fremskrivningen blir gjort annethvert år.

Like etter 2030 vil altså Norge ha gått fra fem til seks millioner innbyggere på under 20 år.

«Det er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien», konkluderer SSB.

(les mer om de alternative fremskrivningene i bunnen av saken)

Etter seksmillionerspasseringen vil veksten bli litt svakere, ifølge fremskrivningene. Innen 2060 passerer vi syv millioner og før 2090 har vi blitt vi 8 millioner, dersom hovedalternativet slår til.

Vekst i de store byene

SSB venter at veksten i stor grad vil komme i de store byene. Hovedalternativet i fremskrivningen viser:

  • At Oslos befolkning passerer 700.000 i løpet av de neste ti årene
  • At Bergens befolkning passerer 300.000 i løpet av de neste ti årene
  • At Trondheims befolkning passerer 200.000 i løpet av de neste ti årene

«Vi forventer også en kraftig vekst i mange av kommunene som ligger i nærheten av storbyene», skriver SSB.

«Andre kommuner får nedgang i folketallet. Disse kommunene ligger stort sett i den nordlige halvparten av landet, og mange av dem ligger usentralt til», ifølge SSB.

Usikkerhet rundt innvandringen

I hovedalternativet legger SSB til grunn relativt høy nettoinnvandring. Antall innvandrere vil dobles fra 700.000 i dag til 1,4 millioner i midten av 2040-årene, og øke videre til 1,7 millioner i 2060.

«Fremskrivingene av innvandringen til Norge er svært usikre, og derfor er det også usikkert hvor mange innvandrere som vil bo i Norge fremover», konstaterer SSB.

I alternativet med høy innvandring er tallet på innvandrere i Norge i 2060 2,4 millioner, mens det er 1,4 millioner i alternativet med lav innvandring.

Økt levealder

Ifølge fremskrivningene vil det også en høyere andel eldre i Norge fremvoer. I hovedalternativet er hver femte person 70 år eller eldre i 2060, mot bare hver niende person i dag.

I fremskrivningene kan SSB legge ulike forutsetninger til grunn for fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring.

Ulike alternativ

I hovedalternativet har alle disse fire faktorene blitt gitt det som ifølge byrået er middels utvikling:

  • Fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne
  • Levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060
  • Det innenlandske flyttemønsteret fra de siste ti årene fortsetter
  • Nettoinnvandringen blir på litt sikt liggende på mellom 25.000 og 30.000 per år.

Ved å justere på forutsetningene kan SSB også lage alternative fremskrivninger for befolkningsutviklingen:

  • Høy nasjonal vekst (høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring) passerer befolkningen seks millioner allerede om ti år.
  • Med lav vekst (lav fruktbarhet, lav levealder, middels innenlandsk flytting og lav innvandring) når vi imidlertid aldri seks millioner innbyggere. I dette alternativet når vi 5,9 millioner innbyggere i 2060. Så begynner innbyggertallet å falle.

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.