Noen av landets fremste tallknusere spår at veksten i norsk økonomi vil bremse kraftig opp det neste året, som følge av svakere oljeinvesteringer og svakere impulser i arbeidsmarkedet. Det fremgår av Statistisk Sentralbyrås seneste konjukturanalyse torsdag.

SSBs økonomer anslår nå en vekst i fastlands-BNP på 2,6 prosent i 2014, mot 2,2 prosent ved forrige rapport i september. Veksten neste år tas kraftig ned til 1,0 prosent fra tidligere 2,1 prosent. Veksten i 2016 ses også lavere, til 2,2 prosent, mot 3,0 prosent tidligere.

Samtidig er oljeinvesteringene både for inneværende år og neste år kraftig ned.

"Lavere oljepris gir mindre aktivitet på norsk sokkel, noe som har ringvirkninger for fastlandsøkonomien. Selskapenes anslag på oljeinvesteringene for 2015 er iløpet av høsten justert ned, og lavere oljepris gir grunn til å forvente at invester­ingene kuttes ytterligere i både 2016 og 2017", heter det i SSBs rapport.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at oljetellingen viser en nedgang på nær 21 prosent neste år, mens inneværende års tall kan tyde på at noe av nedgangen kommer i år, ifølge en oppdatering.

"Samlet sett synes investeringstellingen å være svakere enn Norges Bank har lagt til grunn. SSBs nedjustering av veksten i økonomien er markert, og det øker sjansen for at Norges Bank gjør det samme", skriver Aamdal.

Norges Bank har et anlag på veksten i fastlands-BNP på 2,0 prosent i 2014, stigende til 2,25 prosent i 2015, 2,75 prosent i 2016 og 3,0 prosent i 2020.

Statistisk sentralbyrå la i dag frem investeringstellingen for olje- og virksomheten basert på en undersøkelse blant oljeselskapene på norsk sokkel i november.

Investeringene for 2015 innenfor næringene for rørtransport og utvinning av olje og gass blir av oljeselskapenes oppgitt til 188,6 milliarder kroner. Det er en oppjustering på kun 3,3 mrd. kroner siden augusttellingen. Tallet for 2014 er nedjustert til 218,6 milliarder kroner, ned fra 227,3 milliarder kroner i august.

"Tallene for 2014 har imidlertid blitt nedjustert gjennom året, og om det skjer i samme takt for 2015-anslaget, vil altså nedgangen i 2015 bli rundt 20 prosent", fastslår DNB-økonomen.

Nordea Markets påpeker at oljetellingen fortsatt ikke dekker investeringene fra kjempefeltet Johan Sverdrup.

"Fortsatt så vil vi vurdere dagens telling som svak hvis investeringsnivået for 2015 er uendret eller lavere enn nivået indikert i tredjekvartalstellingen (185 milliarder)", skriver meglerhuset i et notat før tallene ble offentliggjort.

Les også: SSB: Boligprisene vil falle til neste år
Bremser oljeinvesteringene
Venter raskt rentekutt  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.