- Fremveksten av elektriske biler er den absolutte trusselen for oljeprodusenter og oljeeksportører, sier analysesjef for råvarer Bjarne Schieldrop i SEB til DN.

Dette begrunner han med at den høye prisen for olje hittil har kunnet rettferdiggjøres av det fossile drivstoffets unike posisjon i transportsektoren.

Dersom elbiler blir virkelig utbredt på global basis, vil ikke oljen lenger være den foretrukne energikilden. Det vil etterlate oljen på samme nivå som andre energikilder, forklarer Schieldrop.

- Oljen er i dag mye, mye dyrere enn kull og gass fordi oljen er unik i transportsektoren. Hvis elektriske biler blir like billige og praktiske som bensinbiler, ville olje bare være energi – den vil ikke være et unikt transport-drivstoff, sier analytikeren og utdyper:

- Er ikke oljen unik i transportsektoren lenger, vil den heller ikke ha en unik pris.

Raskt tempo

Utviklingen av batteridrevne biler kan komme til å skyte fart i et høyt tempo, mener Schieldrop.

- Man er fortsatt veldig konservative med konsumvekstanslagene for 2015, til tross for at global økonomi går i riktig retning og oljeprisen er heftig redusert, sier Schieldrop.

- Silisium og batterirevolusjonen var eksempelvis noe man ikke kunne forutse, mener analytikeren.

- Så dette kan med andre ord gå rasende fort?

- Ja, teknologiutviklingen kan gjøre et hopp. Vi vet ikke om det skjer eller når det skjer, men vet at det arbeides intenst med forskning og utvikling av nye og bedre batterier, sier han og legger til:

- Gitt at Norge er en oljenasjon, er det litt rart å se Norge subsidierer elektriske biler - og således påskynder et potensielt hopp i teknologiutviklingen som vil kunne redusere den fremtidige verdien av oljen og Norges oljeinntekter. Det er bra for globalt og lokalt miljø, men ikke nødvendigvis så bra for norsk økonomi, sier Schieldrop.

Konflikt

Oljevirksomhet har i flere tiår gitt tusenvis av nordmenn trygge og godt betalte jobber. Nå som oljeinvesteringene faller, setter det spor i arbeidsledighetsstatistikken.

At Norge premierer elbileiere, mener råvareanalytikeren er et paradoks når man tar i betraktning hvor stor andel oljeeksport utgjør av inntektene våre.

- Det er en viss form for konflikt om man har en stor forretning som eksportør av olje og i tillegg er ekstremt sterk symportør i spillet for å utvikle denne teknologien - som potensielt sett kan redusere olje fra unik transport fuel, til kun energi på linje med kull og gass.

Administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF.
Administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF. (Foto: Gunnar Lier)

- Norge har et ansvar

Administrerende direktør Stig Skjøstad i Norges Automobilforbund har tidligere advart om at markedet for elbiler i Norge kan rase sammen dersom de økonomiske fordelene ved å velge elbiler forsvinner.

Han er ikke enig med Schieldrop om at det oppstår konflikt når Norge gir elbileiere økonomiske fordeler.

- Det han prøver å si høres ut som et gufs fra fortiden, mener Skjøstad.

Han sier til DN at Norge har et særlig ansvar for å gå foran og finne ny energi og teknologi med tanke på å løse mobiliteten til samfunnene i fremtiden, nettopp fordi vi selv har stått for store deler av skadelige utslipp gjennom petroleumsvirksomhet.

- Vi er et av verdens rikeste land, og har bygget rikdommen på å bidra til klimautslipp på kloden gjennom oljeproduksjon. Nå må vi bruke en del av rikdommen på å finne nye løsninger for fremtiden, mener han.

- Det påligger Norge et stort ansvar å gå foran å vise vei for det internasjonale samfunnet. Da blir slike utspill som å kjøre bil i sladrespeil, sier Skjøstad.

- Men har ikke Schieldrop et poeng når han sier det er rart at Norge som en oljenasjon subsidierer elektriske biler?

- Jeg ser på det på en annen måte: Vi må også finne nye bein å stå på når oljen tar slutt. Vi er helt avhengig av ny teknologi dersom Norge skal overleve i fremtiden. Da har du to valg: enten kan du begynne å gjøre det mens du fremdeles har olje å leve av, eller du kan vente til den tar slutt. Det er best å skifte tak på huset når solen skinner, mener Skjøstad.

 

Les også: Her er aldersgrensen arbeidsgiverne ikke helt liker

Seadrill tar markedet på sengen

Foreslår forsikring mot boligprisfall

- Den ekstra ferieuken blir sett på som et rent gode(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.