En nedgang i investeringene på norsk sokkel drar landets totale investeringer ned til minus 2,5 prosent neste år, melder Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

- Ringvirkningene av fallet i oljeinvesteringene blir større enn vi tidligere hadde sett for oss, slår Dag Aarnes, avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi og skatt i NHO, fast overfor DN.

Tirsdag legger han frem NHO sitt økonomibarometer for tredje kvartal. Barometeret baserer seg på intervjuer med 2.600 medlemsbedrifter.

- For første gang rapporterer petroleumssektoren om svakere markedssituasjon og utsikter enn for tradisjonelle eksportbedrifter, sier Aarnes.

- Det er en sterk negativ impuls til resten av norsk økonomi.  Verft og industrien blir rammet, men ringvirkningene vil spre seg til hele bredden i norsk næringsliv, understreker han.

Les også: Oljeserviceselskap sier opp 600 ansatte

Demper todelingen

Blir det som oljeselskapene anslår, skal det brukes 42 milliarder mindre på norsk sokkel neste år, viste nylig en telling SSB har gjennomført. 

SSB-tellingen ikke inneholder riktignok ikke anslag for prosjekter der det ikke er levert inn plan for utbygging og drift. Det betyr at blant annet Johan Sverdrup-feltet ikke er med i 2015-tallene.

- Nå ser det veldig svakt ut, men det kan være at det kommer nye prosjekter til, påpeker Aarnes.

Mindre todeling

NHO ser for seg at fallet i oljeinvesteringene ender på til sammen 10 prosent i 2015. Samtidig kan Fastlands-Norge regne med en vekst i investeringene på 1,1 prosent til neste år, anslås det.

«Den todelingen som vi tidligere har sett i norsk næringsliv mellom petroleumsrelaterte næringer på den ene siden og annen fastlandsindustri på den andre siden ser ut til å bli mindre markert», heter det i den ferske rapporten.

Svekkelsen av oljeindustrien fører samtidig til at stemningen blant bedriftene på Østlandet bedrer seg i forhold til Vestlandet, melder NHO.

Får lån

Et flertall av NHOs medlemsbedriftene sier at de fremdeles har planer om å redusere fremfor å øke investeringene i inneværende periode.

Medlemsbedriftene anslår en sysselsettingsvekst på 1,2 prosent i 2014, viser tallene. Bedriftenes sysselsettingsanslag for 2015 er om lag halvannen prosent.

Dette skjer til tross for at det er blitt noe lettere for bedriftene å få lån, påpeker NHO-direktør Aarnes.

- Kredittflyten til næringslivet går litt bedre, uten at det har påvirket investeringsutviklingen i fastlandsøkonomien noe særlig, sier han.

- Husholdningene er forsiktige

Mens NHO ser for seg et noe svakere 2015 enn tidligere, oppjusterer arbeidsgiverorganisasjonen sine prognoser for inneværende år noe.

Det siste skyldes:

  • En noe høyere vekst i samlet etterspørsel fra utlandet
  • Bedring av husholdningenes kjøpekraft
  • Offentlige investeringer

Veksten i både forbruk og boliginvesteringer til neste år er ventet å være «forholdsvis» lav. Høy gjeld og høye boligpriser gjør det nødvendig for norske husholdninger å spare mye, mener NHO.

- Husholdningene er ganske forsiktige, og det preger hele bildet, sier Aarnes.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra NHO blant ledere i NHOs medlemsbedrifter i perioden 5. til 19. august 2014. Det ble avgitt 2637 svar.

Les også:
Ny rettsrunde for Tommy Steine
25 mill. borte i utlandet
Og så tok nordmenn med seg super-elbilen på ferie til Sverige...  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.