«I Norden har norsk økonomi overrasket positivt og vokser igjen sterkest i regionen».

Det skriver Nordea Markets i rapporten «Økonomisk oversikt», som legges frem onsdag morgen.

- Veksten i norsk økonomi ble i årets to første kvartaler klart sterkere enn vi hadde ventet, skriver meglerhustes sjeføkonom Steinar Juel.

Rapporten oppdateres fire ganger i året. I juni trodde meglerhuset at verdiskapningen i Fastlands-Norge, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), ville øke med 1,8 prosent i år. Nå er anslaget opprevidert til 2,3 prosent.

Juel peker på særlig to forhold som har bidratt til dette:

  • Privat forbruk
  • Boligbygging/boligmarkedet

Peker på inntektsvekst

Privat forbruk har hittil i år vokst med over én prosent i kvartalet, påpeker Juel.

- Realinntektsveksten har vært så høy at det har vært mulig, skriver han i rapporten.

Økt optimisme og bedret kjøpekraft er også kommet til syne i boligmarkedet, mener sjeføkonomen.

Eiendomsmeglerbransjens statistikk viser at bruktboligprisene har steget hittil i år. Og mens nyboligsalget stupte i første halvår, har dette markedet i sommer vært på bedringens vei i sommer, ifølge Boligprodusentenes Forening.

- Moderat vekst

Samtidig tror Nordea Markets fremdeles at 2015 blir et år med litt lavere fart. Bakgrunnen er det ventede fallet i oljeinvesteringene.

Investeringene på norsk sokkel vil falle med 49 milliarder kroner neste år, viser en telling Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt blant selskapene. Denne tellingen inneholder riktignok ikke investeringsanslag for prosjekter der det ikke er levert inn plan for utbygging og drift. Det betyr at blant annet Johan Sverdrup-feltet ikke er med.

Nordea Markets tror oppjusteringene vil bli «relativt store».

- For å si det sånn: Det rusler og det går. Det vi ser er en moderat vekst og på langt nær noe sammenbrudd. Vi har fortsatt ledertrøya i Skandinavia, med en liten «soft spot» spesielt til neste år, understreker Juel.

Renteøkning i 2016

Litt lavere fart i økonomien betyr riktignok at Norges Bank ikke hever styringsrenten før etter 2016, anslår meglerhuset. Dette er i tråd med det Norges Bank kommuniserte på forrige rentemøte.

- Ingen renteøkning i Norge må også sees i sammenheng med at Den europeiske sentralbanken ikke vil heve renten før etter 2016, og at Sveriges Riksbank ventes å ligge på holde et stykke ut i 2016, skriver Juel i rapporten. 

Statisk sentralbyrå publiserer tall for oljeinvesteringstellingen for tredje kvartal onsdag klokken 10.00. Se tallene først på DN.no!

Nordea Markets` nye anslag for norsk økonomi:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.