Kronen ble styrket med rundt ti øre mot euroen, dollaren og pundet torsdag, etter at Norges Bank kunngjorde at den holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika var blant to av 13 økonomer som på forhånd ventet at renten ble kuttet, ifølge en undersøkelse gjennomført av TDN Finans.

Andreassen mener også det ville vært riktig av sentralbanken å kutte nå.

– Jeg synes det er veldig trist. Nå ser vi kronen gå, sier han til DN.

Sjeføkonomen mener torsdagens rentebeslutning vil føre til en sterkere krone i tiden fremover, noe som igjen vil slå tilbake på økonomien. Derfor vil Norges Bank bli nødt til å kutte renten ytterligere i tiden som kommer, tror han.

– Det at vi får negative renter i fremtiden, er enda mer sannsynlig nå enn før møtet. Kronen vil bli ubehagelig sterk, og dempe den økonomiske veksten fremover, mener Andreassen.

– Voldsom  kronestyrking i fanget

Ifølge Andreassen er det økonomiske bildet i Norge langt svakere enn hva Norges Bank ser for seg. 

– Ringvirkningene av nye nedskjæringer innenfor olje vil fortsette å slå inn i økonomien til neste år. Ordreinngangen til industrien er fallende, selv med gårsdagens krone, sier han.

Sjeføkonomen peker på at registrert ledighet har nådd en topp på 3,4 prosent. Samtidig viser han til Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå publisert onsdag, som viste en arbeidsledighet på fem prosent.

– Legg merke til hvor fort det stiger, sier Andreassen.

Smertegrense på ni kroner

Onsdag skrev DN om aluminiumsbedriften Benteler Aluminium på Raufoss, som produserer støtfangersystemer til store bilfabrikanter i Europa. Med inntekter i euro og kostnader i kroner, slår valutasvingninger rett inn i bedriftens resultat.

Administrerende direktør Svein Terje Strandlie i Benteler Aluminium sa derfor til DN at han håpet sentralbanken ikke ville røpe for mye av sine renteplaner fremover, i frykt for en kronestyrkelse.

– For oss vil en kronekurs som holder seg over ni for én euro være en mulighet til å ekspandere. Men hvis den styrkes til under ni igjen så vil den ganske umiddelbart ha påvirkning på lønnsomheten og evnen til å investere, sa han.

Tror kronen vil styrkes ti prosent

Sjeføkonom Andreassen i Eika mener Norges Bank overvurderer sin handlefrihet.

– Den holder renten uendret, og snakker litt morskt. Da får den en voldsom kronestyrking i fanget. Det er etter at kronen allerede er blitt seks prosent sterkere i år, sier han.

I løpet av 2016 tror Andreassen at kronen vil styrkes med ti prosent, målt ved I44. Importveid kronekurs (I44) måler kronen mot 44 av valutaene til Norges største handelspartnere. Denne kursen har hittil i år steget med rundt seks prosent.

– Når vi nå antakeligvis kommer ned på åtte-tallet mot euro, blir argumentene for rentekutt mer tungtveiende, mener Andreassen.

Sjeføkonomen tror Norges Bank må tilpasse rentenivået til våre naboland, dersom den vil holde en stabil krone.

– Det å holde en renteforskjell mot utlandet på rundt et prosentpoeng, lar seg ikke gjøre uansett, sier han.

«Taktisk lening»

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener Norges Bank er nokså tydelig på at renten nå vil holdes på 0,50 prosent de neste par årene, selv om det i rentebanen er sannsynlighet for ytterligere kutt.

– Den har ingen umiddelbare planer om å kutte renten. At det fører til en styrkning av kronen, er ganske åpenbart, sier han til DN.

Ifølge ham er det imidlertid spenning rundt hvor mye kronen vil styrkes fremover.

– Norges Bank vil ikke kutte renten. Likevel presenterer den en rentebane som lener seg litt i den retningen. Det tror vi den gjør ut i fra hensyn til kronekursen; Det er taktisk lening, sier han til DN.

– Kommer til å tolerere sterkere krone

Samtidig mener sjeføkonom Olsen at det skal mye til før Norges Bank kutter renten.

«Det er handlingsrom i rentesettingen, begge veier. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser, kan det ikke utelukkes at styringsrenten kan bli negativ.», heter det i hovedstyrets vurdering.

– Norges Bank kommer til å tolerere en god del sterkere krone, med mindre norsk økonomi snur igjen, sier Olsen.

Sjeføkonomen sier seg enig i at en sterkere krone kan slå tilbake på norsk økonomi.

– Det er ikke sånn at Norges Bank tåler alt. Den prøver fortsatt å holde kronen svak. Så er spørsmålet hvor lenge man kan holde på det, sier han.

Se DNtv: Derfor holdt han renten uendret

Derfor holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer bakgrunnen for rentebeslutningen.
04:24
Publisert:

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om maktens språk: Er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Hvorfor vender folk seg fra ekspertene og heller hører på frisører enn ministre? DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim diskuterer maktens språk med Marte Gerhardsen og Lars-Erik Grønntun.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Roboter inntar byggebransjen
Kruse Smith har leid inn selskapet nLink og robotene Drilly I og Drilly II til å drille ti tusen hull i taket i det nye bygget til Arkivenes Hus i Stavanger.
00:53
Publisert:

Flest stemmer betyr ikke automatisk seier: Det amerikanske valgsystemet kort forklart
Bli klok på det amerikanske valgsystemet her.
01:24
Publisert: