Sentralbanksjef Øystein Olsen og de andre medlemmene i Norges Banks hovedstyre valgte å holde renten i ro på årets siste rentemøte torsdag. Samtidig gjør Olsen det klart at han er klar til å kutte renten allerede ved neste anledning, på rentemøtet i mars neste år.

- Det er ikke noen meningsfull måte å beskrive usikkerheten på og derfor vil jeg ikke nøyaktig tallfeste dette nå. Men ja, jeg kan si det slik at det er en sannsynlighetsovervekt for at renten vil bli satt ned når vi kommer til vårt marsmøte, gitt vår rentebane og gitt utsiktene slik vi nå ser det, sier sentralbanksjefen.

Oppturen starter i 2017

Usikkerheten om hvordan den økonomiske utviklingen blir fremover gjør at sentralbanken denne gangen tok seg råd til å vente med rentekuttet. Olsen sammenligner det med å gå på tur i ukjent terreng. Da liker han å senke farten.

Men renten skal videre ned. Dersom utviklingen blir slik sentralbanken ser for seg er det hundre prosent sikkert at renten vil være kuttet til 0,5 prosent innen sommeren neste år.

- Hvordan blir det neste året sammenlignet med utviklingen i år?

- I våre anslag fortsetter den svake veksten i norsk økonomi i år og neste år. Det blir enda litt svakere neste år. Den registrerte ledigheten øker ytterligere. Så passerer vi bunnen og vi får klart tiltakende vekst igjen i 2017. Og i 2018 kommer veksten opp igjen i rundt to prosent, sier Olsen.

- Noen økonomer snakker om en myk landing. Bruker dere en slik betegnelse?

- Ja, vi har brukt det. Men nå er det usikkerhet om hvor myk landingen blir. Akkurat det bildet vi tegner nå kan kanskje fortjene en slik betegnelse, sier Olsen, men minner om at alle anslag og prognoser er usikre.

- Jeg vil ikke undervurdere den omstillingen som oljenæringen står oppe i nå. Den rammer mange bedrifter, mennesker blir arbeidsledige og i det perspektivet er det en betydelig omstilling, sier Olsen.

Vanskelig å treffe perfekt

Torsdag åpnet Oslen for at renten fremover kan bli kuttet mer enn det han tidligere har signalisert. Ifølge den nye rentebanen er det mulig at renten kommer helt ned i 0,25 prosent før det snur.

- Dere har nedjustert forventningene gjentatte ganger. Er dere overrasket over forløpet i den økonomiske utviklingen?

- Nei. For hvert tidspunkt lager vi det bildet, inklusive utsikter for renten, som vi mener er mest sannsynlig. Det faktum at rentebanen er nedjustert er en konsekvens av at det er vanskelig å treffe perfekt på prognoser på økonomisk utvikling. Informasjon som er kommet innebærer at vekstbildet er blitt gradvis svakere også når vi ser fremover i tid.

Les også:

Kronen styrkes  

Norges Bank holder renten uendret

Her er punktene som viser hvor USA-renten er på vei

- En historisk dag

Se DNtv: Slik lager du hjemmegym

Slik lager du hjemmegym
02:09
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.