Klokken elleve samme dag som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte resultatene fra sin ferskeste investeringsundersøkelse i oljesektoren, fremla seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management et riskioscenario for norsk økonomi;

Hva vil skje med norsk økonomi ved et fall i oljeinvesteringene på 20 prosent hvert av de neste to årene?

Wilhelmsens skrekkscenario viser seg å ikke være like langt unna virkeligheten som han selv regnet med. I SSBs undersøkelse fremkom det nemlig at oljesektoren selv tror investeringene i bransjen skal reduseres med 10-15 prosent i løpet av 2015.

- Da jeg stod opp i dag tidlig var dette et risikoscenario. Vi vet investeringene skal ned, men frem til klokken ti var hovedscenariet et fall på 50 prosent i løpet av de neste 20 årene. Da tenkte jeg at det mest sannsynlige ville være et fall på fem prosent. Men så anslo oljeselskapene selv mye lavere investering enn alle andre hadde trodd. Nå er scenariet mer vesentlig og realistisk, sier Wilhelmsen til DN.

- Hva tenker du om det?

- Sannsynligheten er større for at vi går inn i en periode med svakere økonomi. Foreløpig unngår vi negativ vekst, men det vil være merkbart med en økning i arbeidsledigheten - helt opp mot 4,5 prosent. Vi får dårligere råd og dette går igjen utover boligprisene som ikke vil fortsette å stige.

Ifølge risikoscenarioet vil oljeinvesteringene utgjøre 11 prosent og petroleumsvirksomheten 15 prosent av fastlands-BNP i Norge de neste to årene.

I dag er samlet etterspørsel på rundt 300 milliarder kroner. Dette skal halveres innen 2038, viser risikoprognosen.

Mindre lønnsomt

En av konsekvensene av lavere oljeinvestering, er økt følsomhet i forhold til den økonomiske situasjonen i resten av verden. Både Wilhelmsen og SSB-forsker Torbjørn Eika mener Norge har klart seg bra i årene etter den siste finanskrisen - nettopp på grunn av lønnsomme oljeinvesteringer.

- Følsomheten fremover avhenger av evnen vi har til å omstille oss og bruke kompetansen fra oljebransjen i andre sektorer.

- Kan det bli vanskeligere å få lønnsomme bedrifter?

- Det blir vanskeligere på den måten at vi har et høyt kostnadsnivå i Norge. Lønnsnivået i oljesektoren har økt som en konsekvens av at det har gått bra, og dette har bidratt til å dra opp lønnsnivået i resten av landet og alle andre næringer, sier han og utdyper:

- De andre næringene vil komme til å møte større kostnadsproblem enn hva de har hatt i tiden med kraftig vekst i oljesektoren, da kostnadsnivået har kunnet forsvares på grunn av inntektene fra oljesektoren. Men så lenge vi ikke får en bedre «terms of trade», kan ikke kostnadene øke like mye som de har gjort, sier Wilhelmsen.

Han får støtte av Eika.

- Det er helt åpenbart at det har vært mange som har klart å skape lønnsomme bedrifter som ringvirkninger av denne næringens vekst. Tradisjonell konkurranseutsatt virksomhet vil trolig utgjøre en større andel av økonomien, i den forstand vil vi trolig bli mere følsomme for «normale» internasjonale konjunkturer, legger han til.

Bedriftene påvirker

SSB-forskeren tror ikke at oljeinvesteringene vil falle like mye som 20 prosent de neste to årene.

- Men den siste investeringsundersøkelsen indikerer at det ikke er noen umulighet. At investeringen skal falle såpass mye to år på rad - uten at det er en følge av nedgang i oljeprisen, tror jeg ikke vil skje. Og faller prisen, blir det enda verre, mener han.

Det vil kunne stimulere verdensøkonomien, men de positive effektene er ikke sterke nok til å nøytralisere de negative effektene av reduserte oljeinntekter, ifølge Eika.

Ved et oljeprisfall vil aktiviteten på de dyreste feltene bli først rammet. Et eksempel på dette er aktiviteten i Nordsjøen.

- Men det gjelder trolig i stor grad også leverandørindustriens internasjonale kunder. Vi kan da komme til å få en dobbel smell, ved at etterspørselen etter det vi er spesielt gode på reduseres både ute og hjemme.

Han ser derimot for seg en gradvis nedgang i oljeinvesteringene de neste 30 årene, og mener bedriftene selv er med på å styre Norges oljefremtid.

-Det er store beslutninger som skal tas av store bedrifter. Slik sett har deres handlinger stor innflytelse på hva som faktisk skjer. Får ikke berdiftene noe igjen for investeringene, tør de heller ikke å gjennomføre dem. Det vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt å drive med oljeinvesteringer som sysselsettingstiltak, mener han.

Til tross for at SSB har anslått at nær 110.000 personer i Norge vil stå uten arbeid i 2016, er Eika relativt optimistisk, selv om det skulle bli et fall i oljeprisen.

- Det er veldig mye kompetente folk i oljesektoren, og disse vil nok klare å omstille seg til alternative bransjer. Vi har allerede betydelig eksport av oljerelaterte produkter og tjenester. Det er også veldig mye kompetente folk i leverannæringene, og disse vil nok være lette å omstillestil alternative bransjer, forklarer han.

Les også:
- Norske kutt kan gi global oljeskvis
Opec ser lavere oljeetterspørsel
Venter stup i oljeinvesteringene
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.