- Alt i alt venter vi lavere vekst, vi tror utslagene er moderate, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Tirsdag kuttet oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets oljeprisanslagene nok en gang. Kuttet får også konsekvenser for resten av meglerhusets prognoser. DNB-økonomene har har nå lagt frem nye anslag for utviklingen i norsk økonomi.

- Oljeprisen betyr mye for norsk økonomi, og har virkning på fastlandsøkonomien på flere kanaler. Det er bakgrunnen til at vi har justert tallene våre, sier Aamdal.

En lavere oljepris vil bidra til fallende oljeinvesteringer, og dermed redusere etterspørselen etter varer og tjenester fra fastlandsøkonomien.

I de ferske prognosene anslås veksten for neste års bruttonasjonalprodukt (bnp) for fastlands-Norge å være det svakeste siden finanskrisen for alvor slo inn i norsk økonomi. Ifølge DNB vil veksten i Fastlands-Norge bli på 1,4 prosent i 2015. Det vil i så fall være det laveste siden 2009.

Den svake veksten skyldes en lavere etterspørsel, som bidrar til høyere ledighet, dempet lønnsvekst og dempet innteksvekst i husholdningene.

Selv om seniorøkonomen slår fast at oljeinvesteringene vil falle mye i 2015, mener han det finnes flere forhold som delvis vil demme opp for fallet.

- Det er også slik at en svakere krone og bedre vekst internasjonalt styrker den konkurranseutsatte delen av næringslivet. Da ser vi at arbeidsmarkedet er fleksibelt. Dersom arbeidsinnvandringen blir lavere vil oppgangen i arbeidsledigheten dempes, sier Aamdal.

Den svake utviklingen i norsk økonomi vil også få konsekvenser for rentesettingen, tror Aamdal.

- Vi tror Norges Bank vil sette renten ned, men at de er varsomme. Det er lagt til grunn et rentekutt til sommeren neste år, sier han.

Nye prognoser fra DNB Markets

Endring i prosentpoeng siden august-anslagene i parentes.

 

Les også:

- Dette er ikke tiden for panikk

- Øker sjansen for et rentekutt

«Oppsiktsvekkende» tap for Statoil  

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.