Næringsminister Monica Mæland kom rett fra Yara i Porsgrunn da hun gjestet Holbergfondenes julelunsj torsdag. Hun var over seg av begeistring for hvordan den gamle industrikjempen hadde brukt statlige støtteordninger for utvikling av ny miljøteknologi.

Skal ikke tilbake

For det er nettopp næringsrettet forskning og utvikling som skal føre Norge fremover. Vi skal ikke tilbake til der man var før oljesmellen, understreker hun.

- Hvis du ikke utvikler deg, så faller du av lasset, sier Mæland.

Satsningen på forskning og utvikling er Mælands hjertebarn, og det hun er mest fornøyd med sålangt. Et oljedopet norsk næringsliv har imidlertid ikke vært tvunget til å omstille seg i like stor grad som våre europeiske naboland - før nå. 

- Det har gjort at vi har kommet litt bakpå når det gjelder gründerskap og innovasjon. Det å få opp den næringsrettede forskningen og at næringslivet bidrar til å utvikle seg mener jeg er kjempeviktig, sier Mæland.

«Ny normal»

I mellomtiden har oljeprisen rast over 40 prosent siden sommeren, oljeinvesteringene bremset kraftig  opp og verdien på oljerelaterte selskaper halvert seg. Det kaster mørke skyer inn over en oljesmurt norsk økonomi.

Kollega og finansminister Siv Jensen, sier i torsdagens utgave av Dagens Næringsliv at det ikke er snakk om noen krise.  I likhet med Mæland påpeker hun at det er en varslet og nødvendig omstilling til en «ny normalsituasjon».

- Det som er helt sikkert i det store bildet: Olje- og gassnæringen skal bli litt mindre, de må jobbe litt annerledes og så må vi skape den nye veksten i andre deler av norsk næringsliv. Det har vi lenge ønsket skulle skje, sier Jensen.

- Fryktelig vondt

Næringsministeren er ydmyk for at det ikke vil bli lett. Gjennom tydelige prioriteringer vil hun imidlertid legge til rette for at omstillingen blir "best mulig for flest mulig".

- Dette skal vi igjennom. Det kommer til å bli fryktelig vondt og veldig vanskelig for mange, og det ér det. Mange føler dette på kroppen, men de må igjennom det, sier hun.

Siden den blåblå regjeringen tiltrådte høsten for mer ett år siden har den pekt på behovet for økt produktivitet, farene ved todelingen av norsk økonomi og den økende oljeavhengigheten, og behovet for omstilling, innovasjon, utvikling, og  et "grønt" skifte, oppsummerer Mæland.

- Vi har vært heldige

Det har det imidlertid ikke alltid vært like lett å få forståelse for i "oasen" Norge, mener hun.

- Vi kom oss veldig godt igjennom finanskrisen, og vi har det veldig godt i dag. Vi har vært heldige, hatt rikelig med naturressurser, og ikke minst har norsk næringsliv vært svært omstillingsdyktig. Det har vi behov for å være mer enn noensinne, sier hun.

Mæland firer heller ikke på ønsket om å fjerne formuesskatten, selv om den later til kun å bli redusert. Samtlige av bedriftene hun har snakket med fra nord til sør, forteller om formuesskatten som et problem. Den treffer også kun norske eiere, og bidrar til at virksomheter selges utenlands, mener hun.

- Den er en skatt som treffer uavhengig av resultat som gjør at eierne henter kapital ut av bedriftene for å betale skatt. Dette er kapital som kunne blitt værende i bedriften, og kunne styrket bedriften. Bedriftseierne må få drive med det de er best til, å skape verdier, trygge sysselsetting og utvikle seg gjennom innovasjon, sier næringsministeren.

Les også:
- Bør ikke sløse bort valutareservene

- Her er det mye som er på gang


 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.