Statistisk sentralbyrå venter fortsatt at veksten i norsk økonomi vil bli svært moderat i år.

- Fall i oljeinvesteringene bidrar til at bnp Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent de to foregående årene, skriver byrået i den ferske prognoserapporten Økonomiske analyser som ble lagt frem torsdag.

Prognosen for årets vekst i fastlandsøkonomien er justert opp med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med anslaget fra desember ifjor. I perioden 2016 til 2018 ser byrået for seg en årlig vekst som ligger nær den langsiktige trenden i norsk fastlandsøkonomi.

- Det er uryddig og mørkt på kort sikt, men lyst lengre fremme, sier fungerende SSB-sjef Torbjørn Hægeland på en pressekonferanse torsdag.

Omslag

Etter nærmere to år med en vekst nær trend-veksten på anslagvis 2,25 prosent, kom et omslag til lavere vekst i andre halvår i fjor, skriver SSB i rapporten.

- Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og en beskjeden utvikling i konsumet i husholdningene er viktige faktorer bak reduksjonen i bnp-veksten i andre halvår. Den kraftige nedgangen i råoljeprisen gjennom høsten 2014 og inn i 2015 vil forsterke de negative impulsene fra petroleumsnæringen i tiden fremover, skriver byrået.

Kraftig fall i oljeinvesteringene

SSB anslår at oljeselskapenes investeringer vil falle med 15,9 prosent i år sammenlignet med fjorårets rekordnivå. Oljebremsen blir dermed kraftigere enn byrået så for seg i desember ifjor.

Byrået ser også for seg at nivået på investeringene faller fra år til år også i 2016, 2017 og 2018.

Noen krefter drar imidlertid i motsatt retning.

  • Ekspansiv finans- og pengepolitikk vil bidra til å dempekonjunkturnedgangen.
  • Fallet i oljeprisen og utsikter tilenda lavere renter har bidratt til svakere krone, som bedrer bedriftenes kostnadsmessige konkurranseevne

Ifølge prognoserapporten ble kronen svekket med 5,3 prosent ifjor.

- Det ligger an til en nesten like stor svekkelse i 2015. Dette bidrar til en markert bedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen. Sammen med litt høyere vekst i norske eksportmarkeder og lav norsk investeringsetterspørsel har det ført til høyere eksport og lavere import og således bidratt til å øke aktiviteten i norsk økonomi, skriver SSB.

I år venter byrået at eksporten av tradisjonelle varer vil ta seg markert opp. Veksten i eksporten av tradisjonelle varer er nå anslått til 5,1 prosent. I desember var anslaget en vekst på 3,1 prosent i eksporten av tradisjonelle varer i år.

Etter en kraftig oppbremsing i veksten i fastlandsøkonomien i år vil imidlertid farten ta seg opp igjen allerede neste år, spår byrået.

- Redusert fall i oljeinvesteringene sammen med et visst oppsving i konsum, boliginvesteringer, næringsinvesteringer og etterspørsel fra utlandet vil bidra til at bnp Fastlands-Norge deretter tar seg opp. Alt tidlig i 2016 kan økonomien komme inn i en moderat konjunkturoppgang som forsterkes litt de neste årene, skriver SSB i rapporten.

Venter to rentekutt

Norges Bank har allerede signalisert at den kan komme til å kutte renten ytterligere på grunn av nettopp oljebremsen og de svake vekstutsiktene i år.

SSB tror Norges Bank kutter renten to ganger allerede i løpet av første halvår i år.

- Vi legger til grunn at vi får to nye rentereduksjoner frem mot sommeren, at den holder seg der gjennom 2016, og at vi får to-tre renteøkninger gjennom 2017 og 2018, sier SSB-forsker Torbjørn Eika på pressekonferansen torsdag.

SSB legger til grunn at typiske boliglånsrenter falle fra 3,9 prosent i 2014 til 3,3 prosent i år og ytterligere ned til 3,0 prosent i 2016.

- Sammen med skattelette vil det bidra til å øke husholdningenes inntekter. Lav vekst i sysselsettingen og den laveste reallønnsvekstenpå mer enn 15 år antas likevel å medføre at husholdningenes realinntekter bare øker med 2 prosent i år, skriver SSB i rapporten.

Les også:

- Brutale bevegelser i valutamarkedet  

Asia i dag: Vil tvangsfusjonere selskaper og skape globale giganter (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.