Fredag morgen var oljeprisen på det laveste nivået siden juni 2010

Oljeanalytiker Thina Saltvedt mener en oljepris ned mot 80 dollar fatet vil få dramatiske konsekvenser her hjemme. Nå advarer BI-professor Hilde C. Bjørnland mot at regjeringens pengebruk vil kunne drive norske kostnader videre oppover - til tross for at prisen på olje faller.

Bjørnland frykter et stadig mer oljeavhengig Norge:

- Usikkerheten rundt neste år er ganske stor. Hvis det er slik at oljeinvesteringene kuttes mer og man får en lavere oljepris, kan norsk økonomi gå enda dårligere tider i møte. Det betyr enda større oljeavhengighet, sier Bjørnland til DN.

- Ikke bra

Bjørnland var blant talerne da BI torsdag arrangerte seminar om forslaget til statsbudsjettet for 2015.

Regjeringen foreslår å bruke tre prosent av oljefondet, noe som utgjør 164 milliarder kroner. Dette er godt under handlingsreglens grense på fire prosent, men betyr samtidig at pengebruken økes med 17,3 milliarder kroner. Det synes Bjørnland er i meste laget:

- Ser man på den reelle utgiftsveksten, så er budsjettet for 2015 mindre ekspansivt enn de to foregående år. Det er positivt, forklarer hun og fortsetter:

- Samtidig er det slik at det strukturelle underskuddet (oljepengebruken red. anm) som andel av bruttonasjonalprodukt øker. Det er ikke er bra for norsk økonomi.

Andel av bnp

Målt som andel av bruttonasjonalprodukt for fastlands-Norge (bnp) betyr pengebruken altså økt oljeavhengighet - til tross for at utgiftsveksten ikke er så voldsom.

- Vi stimulerer en økonomi som til neste år rammes av lavere etterspørsel fra oljesektoren gjennom mer oljepengebruk fra det offentlige. Det kan man gjøre i en kort periode, men nå er det slik at petroleumssektoren kutter kraftig på grunn av høye kostnader i olje og gass. Da syns jeg ikke vi skal skape enda høyere kostnader i norsk økonomi gjennom å øke oljepengebruken, sier Bjørnland.

Store ringvirkninger

Fallet i oljeprisen kom først de siste ukene. Da finansminister Siv Jensen møtte pressen onsdag morgen, ga hun signaler om at dette ikke har påvirket budsjettet.

Professor Bjørnland viser til at en varig fallende oljepris først og fremst vil påvirke investeringsaktiviteten i olje og gass negativt, noe som igjen vil ha negative ringvirkninger til resten av økonomien.

- Investering på fastlandet, etterspørsel, boligpriser, aksjepriser og så videre vil trekke nedover. Med lavere oljepris vil trolig kronen også svekke seg, noe som øker importpriser og kostnader, sier hun.

- Må holde igjen

Dagens Næringsliv skrev torsdag at planen egentlig var å legge fram et budsjettforslag med en oljepengebruk på 2,8 prosent. Det ville utgjort om lag 11 milliarder færre oljekroner, men statsminister Erna Solberg (H) skal ha gitt etter for sterkt press fra Frp.

Nå advarer Bjørnland mot å påplusse pengebruken med kravene fra Venstre og KrF.

- Regjeringen må holde igjen dersom de skal ha noe troverdighet i dette - at ikke oljepengebruken og oljeavhengigheten har økt, mener hun.

Vil ikke konkludere

BI-professoren registrerer at budsjettdokumentene viser at regjeringen prioriterer områder som er i tråd med retningslinjene for handlingsregelen.

- Dette viser de både gjennom effektivisering av offentlig sektor og det jeg har omtalt som hollandsk syke - at mange faller utenfor arbeidsstyrken. Dette søkelyset opplevde jeg ikke at den rødgrønne regjeringen hadde de siste årene. Det er litt tidlig å si noe om hvor effektivt det er, men jeg er noe skeptisk til om man får løst alle problemene med disse reformene, sier hun.

Onsdag ble det også kjent at regjeringen setter ned to ekspertutvalg der det ene skal vurdere handlingsregelen og det andre innføring av flerårige statsbudsjett. Det er ikke kjent om Bjørnland kommer till å sitte i handlingsregel-utvalget.

Alt om statsbudsjettet 2015

Les alle DNs artikler om statsbudsjettet her(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.