Norges Bank holder fast ved sitt fleksible inflasjonsmål. Det sier sentralbanksjef Øystein Olsen på åpningen for Norges Banks konferanse "The Role of Monetary Policy Revisited" torsdag.

- Vi holder fast ved vårt fleksible inflasjonsmål i en utfordrende tid, sier Olsen.

Norges Bank innført inflasjonsmålet som styringsramme i 2001. I mandatet går det frem at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at variasjoner i både sysselsetting og inflasjon skal tillegges vekt.

Styringsrenten har ligget i ro siden mars 2012, da renten ble kuttet med 0,25 prosentpoeng.Tidligere i sommer åpnet banken for rentekutt, men inflasjonstall offentliggjort i august og september har endret bildet totalt. I forrige kvartalsrapport fra Norges Bank pekes det på at styringsrenten er lav fordi rentene ute er svært lave, og fordi det lenge har vært utsikter til fortsatt lav prisvekst.

Her hjemme er utsiktene for produksjon og sysselsetting litt svekket, men kapasitetsutnyttingen ventes fortsatt å holde seg nær et normalt nivå fremover. Det er utsikter til at prisveksten vil være i underkant av 2,5 prosent også de neste årene.