Når Norges Banks hovedstyre samles til rentemøte onsdag 18. mars, blir konklusjonen at styringsrenten settes ned fra 1,25 til én prosent. Det er spådommen i en fersk månedsrapport fra sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

Også Nordea, Handelsbanken og DNB venter rentekutt på rentemøtet om et par uker.

Rett før jul kuttet Norges Bank renten med 0,25 prosentenheter, slik at styringsrenten kom ned i 1,25 prosent. Styringsrenten er dermed tilbale på nivået fra finanskrisen. Med et nytt rentekutt i mars, vil styringsrenten komme ned på et nivå den andri tidligere har vært.

Ifølge Holvik er det først og fremst hensynet til kronekursen som vil tvinge sentralbanksjef Øystein Olsen til å senke styringsrenten.

Alle vil ha svakere valuta

- Våre naboland har en veldig aktiv pengepolitikk der de forsøker å svekke sine valutaer, sier Holvik.

Hun påpeker at flere sentralbankjer i Europa nå har negative renter på innskudd, samtidig som både den europeiske sentralbanken og Sveriges riksbank skal trykke penger for å svekke valutakursen. Dermed kan det bli press motsatt vei på den norske kronen, påpeker Holvik.

- Omverdenen har sterke virkemidler for å svekke sine valutakurser. Samtidig vet vi at temaene i valutamarkedene svinger. Det kan fort skje noe som gjør at investorer får lyst til å investere i Norge i påvente at sterkere krone, sier Holvik.

At den norske sentralbanken skal ut i markedet og kjøpe kroner, gjør ikke saken bedre, mener hun.

Norges Bank har varslet at den vil kjøpe 700 millioner kroner daglig i mars. Kjøpene gjøres for å få balanse mellom oljeinntekter, oljepengebruk og innskudd på Oljefondet, og har ikke noe med pengepolitikken å gjøre. Holvik påpeker at ikke alle utenlandske investorer har full innsikt i norsk økonomisk politikk, og at kjøpene kan oppfattes som tegn på at den norske sentralbanken ønsker en sterkere krone.

Venter enda et kutt

Holvik tror ikke Olsen vil slå seg til ro med et rentekutt i mars. Hun spår at det kommer enda et kutt i løpet av året, slik at styringsrenten vil komme ned i 0,75 prosent. Hun tror Norges Bank kommer til å legge frem en prognose som viser at renten deretter skal gradvis opp, men at denne prognosen ikke vil slå til.

- Jeg tror Norges Bank vil legge frem en rentebane der de har inne ett videre kutt. Så vil det ligge inne en opptur i renten på sikt, som en liten hilsen til boligmarkedet. Men som vanlig tror jeg at når de kommer frem i  tid, så vil det vise seg at det må skyve på rentehevingene, sier Holvik.

Hun tror tvert om Norges Bank kan bli tvunget til ytterligere kutt.

- Sånn verden er, kan vi ikke utelukke nullrente også i Norge, selv om jeg ikke tror det er mest sannsynlig. Jeg vil ikke bli overrasket om vi ser nullrente i Norge i løpet av et par års tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.