- Oljeprisfallet har svekket vekstutsiktene og økt usikkerheten om den videre utviklingen i norsk økonomi, skriver Norges Bank i den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet, som legges frem torsdag.

Her advarer sentralbanken om at høy gjeld i husholdningene og fallhøyden i eiendomsprisene kan forsterke et tilbakeslag.

Norske banker er riktignok bedre rustet til å tåle tap enn tidligere, understrekes det.

- Norske banker har fått større kapitalbuffere og likviditeten er bedret det siste året, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en pressemelding.

- Samtidig er det trekk ved norsk økonomi som gjør bankene sårbare, sier han.

Sårbare for uro

Nicolaisen mener særlig tre forhold gjør norske banker sårbare i dag:

  • Husholdningenes høye gjeld
  • Den langvarige oppgangen i eiendomsprisene vi har bak oss
  • Norske bankers høye andel av kortsiktige finansiering i valuta

Det siste punktet gjør bankene sårbare for uro i finansmarkedene, påpeker Nicolaisen.

Foreslår ny sikkerhetsmekanisme

I oktober kom Finansdepartementet med endringer i forskrift om kapitalkrav (se faktaboks).

Kapitalkravene tar hensyn til bankenes tapsrisiko gjennom risikovekter beregnet på historiske tap. Såkalte risikovekter bak boliglån og et minstekrav til egenkapital, det såkalte Basel I-gulvet, er blitt strengere.

Sentralbanken mener det er nødvendig med en sikkerhetsmekanisme for å hindre at risikovektene blir for lave.

«Finanskrisen viste at risikovektene kan bli for lave i gode tider», heter det i den ferske rapporten.

I dag setter overgangsregelen et gulv for hvor lave risikovektene kan bli. Norge er det eneste landet i Norden som har beholdt overgangsregelen.

Nå foreslår sentralbanken å vurdere en annen sikkerhetsmekanisme.

- Et tilstrekkelig høyt krav til uvektet kapitalandel kan erstatte dagens overgangsregel. Kravet bør settes slik at bankenes evne til å tåle tap ikke svekkes, sier Nicolaisen.

Han understreker at dette ikke vil innebære en innstramming i kravene.

- Det er enklere og mer direkte mål på hvor mye bankene har til å dekke tap i en krise, sier direktør for finansiell stabilitet Ida Wolden Bache i Norges Bank.

Ulike syn

Da direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet tidligere denne uken presenterte rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2015», pekte han på at risikopåslagene i penge- og kredittmarkedene har steget noe på grunn av internasjonal uro.

Ifølge tilsynsdirektør Baltzersen er det viktig at bankene i dag begrenser seg til moderate utbytteutbetalinger.

- Bankene må benytte en vesentlig del av overskuddene til å øke den rene kjernekapitaldekningen, sa Baltzersen under pressekonferansen.

Bankene ønsker seg på sin side mindre strenge krav.

De siste ukene har DNB og andre norske banker varslet kutt i utlån, særlig i bedriftsmarkedet. Forklaringen er svakere aktivitet i norsk økonomi og strengere kapitalkrav for norske banker.

Leder Morten Berge i Bedriftsforbundet sa til DN i tirsdagens utgave at bankene burde få reduserte krav (DN+).

Les også:

- Folk tenker: «Krisen treffer ikke meg. Jeg skal ha bolig»

- Krisen løses ikke ved å sluse de eldste ut av arbeidslivet for tidlig  

Se DNtv: Løpetreningen som fjerner fettet

Løpetreningen som fjerner fettet
Gründer og livsstilsveileder Helle Bornstein i Smart Trening gir deg løpeporgram som booster forbrenningen.
01:22
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.