Den norske pengemarkedsrenten med tre måneders løpetid ble mandag kvotert til 1,02 prosent, påpeker makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin morgenrapport tirsdag.

Pengemarkedsrenten, også kalt nibor, er renten på lån mellom bankene.

Ettersom de fleste boliglån i Norge er lån med flytende rente, har rentene i pengemarkedet større betydning for norske husholdninger enn for husholdninger i de fleste andre europeiske land.

Ifølge Strøm Fjære er en nibor-rente på over én prosent høyt, når styringsrenten er på 0,50 prosent. Forklaringen på differansen mellom styringsrenten og nibor er i hovedsak høye pengemarkedspåslag, påpeker hun.
- Vedvarende høye pengemarkedspåslag kan øke sannsynligheten for flere rentekutt fra Norges Bank, skriver økonomen.
Strøm Fjære viser til at rentene husholdninger og bedrifter står overfor normalt settes med utgangspunkt i tre måneders nibor. Dersom Norges Bank mener at det økte påslaget er varig, kan sentralbanken bli nødt til å kutte renten ytterligere for å få ønsket effekt i bankenes utlånsrenter.
Differansen mellom utlånsrenten og nibor-renten kalles utlånsmargin, og utgjør det bankene tjener på å låne ut penger. I dag ligger den beste renten på boliglån på rundt 1,9 prosent, mens tre måneders nibor er på 1,02 prosent.

Dårligere likviditet

Strøm Fjære viser til at pengemarkedspåslaget nå ser ut til å være på 50 basispunkter, og at dette er høyere enn hva som har vært normalt de siste årene.
Ifølge henne kan oppgangen i pengemarkedspåslaget skyldes flere årsaker.
- Noe av oppgangen kan forklares med endringer i det relative tilbudet av likviditet mellom euro og dollar, forklarer Strøm Fjære.
Det norske pengemarkedet er knyttet tett opp mot internasjonale pengemarkeder. Dårligere likviditet i dollar og euro smitter derfor over på norske pengemarkedsrenter. (Se faktaboks).

Høyere enn Norges Banks anslag

Økonomen trekker frem at Norges Bank har oppjustert sitt anslag for nibor-påslaget flere ganger det siste året.
- De siste tre kvartalene har likevel påslaget endt høyere enn Norges Bank anslo i pengepolitisk rapport kvartalet i forveien, skriver hun.
Norges Bank venter at påslaget skal falle til 40 basispunkter i tredje kvartal, men hittil ser det ut til at påslagene er minst ti punkter høyere enn dette, påpeker økonomen.
DNB Markets venter også at påslaget skal noe ned, men at dette vil ta lengre tid.
- Vi tror påslaget vil forbli rundt 50 basispunkter på tremåneders sikt, for så å falle mot 40 basispunkter og bli på dette nivået ut prognoseperioden, skriver Strøm Fjære.

- Absolutt argument for rentekutt

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier han har blitt overrasket over hvor høyt pengemarkedspåslaget ligger.

Også han viser til at Norges Bank legger til grunn at det skal ned til mer normale nivåer.

- Hvis ikke det skjer, så er det et argument for å kutte renten mer. Det er jo rentene ut til publikum og i pengemarkedet som teller for Norges Bank, sier han til DN.

Ifølge ham kommer det an på hva bankene gjør med utlånsrentene ut til bedrifter og forbrukere.

- Jo høyere pengemarkedsrentene ligger, jo mer sannsynlig er det at det gir høyere utlånsrenter. Så det er absolutt et argument for rentekutt, understreker Bruce.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer på DN.no:

 

Pr-veteranene tjener millioner. Det imponerer ikke pr-nestor Hans Geelmuyden dnPlus  (+)

«Nyhetsunnvikerne besitter så lav kunnskap at det er grunn til bekymring...»

Prosafe varsler betydelige bemanningsreduksjoner

87 millioner kroner i minus for VGTV  

Anbefalt av DNtv:

Sanders buet på av sine egne da han ba om støtte til Clinton
Bernie Sanders sine tilhengere er illsinte etter e-post-lekkasjene som angivelig viser at ledere i demokratenes nasjonalkomité forsøkte å undergrave kandidatens valgkamp for å bli partiets presidentkandidat.
01:19
Publisert:

Slik spiller du Pokémon GO
Matias Hagen (22) viser deg hvordan du kan fange din første skapning i spillet Pokémon GO.
02:16
Publisert: