Lørdagens avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) gir norske bønder et bonusår før eksportstøtten faller bort. Likevel er konsekvensene dramatiske, mener Norges Bondelag.

– Når eksportstøtten forsvinner, blir det et årlig samlet inntektstap for melkebøndene på cirka 370 millioner kroner. I tillegg kommer tap av inntekter i blant annet kjøttproduksjon, sier nestleder Kristin Ianssen.

Hun fulgte WTO-forhandlingene i Nairobi som lørdag endte i en avtale som innebærer en utfasing av norsk eksportstøtte innen 2020. Det er ett år mer enn regjeringen og stortingsflertallet legger opp til i globaliseringsmeldingen.

Kuttes

Konsekvensene for Jarlsbergosten påkalte det meste av oppmerksomheten da utenriks- og forsvarskomiteens innstilling ble avgitt tidligere denne måneden, men følgene er ifølge Bondelaget mer vidtrekkende enn som så.

Fra 2020 vil et volum på 130 millioner liter norsk melk stå uten et marked. Det tilsvarer den årlige melkeproduksjonen i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus til sammen.

Norges Bondelag krever nå kompensasjon for melkebøndenes tap over statsbudsjettet samt en grundig utredning av avtalens videre konsekvenser.

– En av de første mulighetene til å sikre norsk melkeproduksjon regjeringa har nå, er å være helt tilbakeholden med å gi konsesjoner til EU under de pågående forhandlingene om handel med landbruksvarer, de såkalte artikkel 19-forhandlingene, sier Ianssen.

Avbøtende tiltak

Stortinget skal etter planen vedta globaliseringsmeldingen 19. januar neste år. Et flertall i komiteen sier at avbøtende tiltak må vurderes, og regjeringspartiene har selv åpnet for å se på utfasingen i forbindelse med statsbudsjett og jordbruksoppgjør.

Utenriksminister Børge Brende (H) mener enigheten om å avvikle eksportsubsidier er et viktig bidrag til å redusere fattigdom i mange utviklingsland. At 2020 og ikke 2019 er satt som sluttpunkt for norsk eksportstøtte gir landbruket «nødvendig tid til omstilling», ifølge utenriksministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.