Det finnes anslagsvis sju milliarder fat olje i norske nordområder. Reservene utgjør tilsammen 15 Goliat-felt. Halvparten av dette er i dag utilgjengelig, men det må det gjøres noe med, mener bransjeorganisasjonen for oljeindustrien OLF, Frp og Høyre.

- Det er nå viktig å ha et tempo i kartleggingen av ressursene på norsk sokkel. Norskehavet er viktig i den sammenhengen for en stor del av de uoppdagede ressursene ligger i dette området, sier Lars Arne Ryssdal, direktør for næringspolitikk og miljø i OLF til DN Energi.

15 Goliat-funn
- Hvor mye regner dere med befinner seg i Norskehavet?

- I Konkraft-rapport 2 står det at det gjenstår å finne sju milliarder fat oljeekvivalenter i Norskehavet, og Nordland 6 og 7 skal inneholde knapt halvparten av dette, altså rundt 3,4 milliarder fat.

Ryssdal sier disse reservene tilsvarer 15 Goliat-funn.

Mer satsing i nord må til
Ryssdal mener at det til tross for at noen områder er stengt for petroleumsvirksomhet, så må det satses mer på Norskehavet:

- En del funn er gjort i Norskehavet, og det er viktig å finne mer, sånn at dette kan bli til en ny feltutbygging. Da er trolig Victoria en nøkkel i utviklingen, sier Lars Arne Ryssdal, direktør for næringspolitikk og miljø i OLF til DN Energi.

Fremskrittspartiets representant i stortingets miljø- og energikomite, Ketil Solvik-Olsen mener mye skyldes regjeringens politikk:

- Nå er det mye som tyder på at gassrør-infrastrukturen fra Norskehavet ikke er dimensjonert for å ta med produksjonen fra mange nye felt i dette området. Det viser hvilke alvorlige følger regjeringens vinglete petroleumspolitikk får. I mangelen på en helhetlig stortingsmelding om petroleumspolitikk, blir ting gjort stykkevis og delt.

- Halvert oljeproduksjon i 2014
Ivar Kristiansen, som er Høyres representant i energi- og miljøkomiteen på stortinget fremhever at den norske oljeproduksjonen i 2014 vil være halvert siden 2000.

- Disse spørsmålene om nordområdene er de viktigste og mest sentrale nasjonen må avklare. For første gang på 30 år får ikke Stortinget noen petroleumsmelding i denne perioden. Altså den store saken som skal drøfte og ta stilling til fremtiden på norsk sokkel. Dette skyldes naturlig nok intern uenighet innad hos regjeringspartiene, sier Kristiansen.

- Ingen oljesaker til stortinget
Kristiansen mener også det er liten tvil om at funnraten og størrelsen på funnene i Norskehavet peker i retning av et nytt feltsenter.

- Lykkes Total på Victoria, er jo all tvil lagt til side. Derfor vil ny infrastruktur bli neste spørsmål. Også her er dessverre Stortinget faset ut av alle diskusjoner. Vi får stort sett ingen oljesaker til Stortinget, sier Kristiansen.

Reserveøkning forutsetter åpning
Arnstein Wigestrand, analytiker i SEB Enskilda, sier til DN Energi at StatoilHydro neppe vil kunne øke sine reserver i Norge dersom det ikke blir tilgang til oljevirksomhet i nordområdene.

- Dersom det ikke åpnes opp for å kartlegge ressurspotensialet i områder på norsk sokkel som idag er stengt for letevirksomhet er det etter min oppfatning tvilsomt om Norges og StatoilHydros norske olje- og gassreserver kan økes vesentlig i årene som kommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.