I mange år var Norge blant verdens aller største oljeland. I 2001 nådde oljeproduksjonen toppen med 3,3 millioner fat per dag. Men siden har oljeproduksjonen på norsk sokkel stupt.

På bare åtte år er en en produksjon på 1,3 millioner fat per dag forduftet og i dag streber sokkelen med å levere 2 millioner fat per dag.

Falt ut
Norge hadde lenge tredjeplassen på listen over verdens største oljeeksportører - kun slått av Saudi-Arabia og Russland. Men etter de siste årenes kraftige fall i oljeproduksjonen, har vi rast nedover på listen. Ifølge amerikanske myndigheters Energy Information Administration (EIA) var Norge i 2008 på sjetteplass over de største oljeeksportørene. Vi er passert av De forente arabiske emirater, Iran og Kuwait.

På listen over verdens største oljeprodusenter har vi falt ut av topp ti-listen. Norge var ifølge EIA bare verdens 11. største oljeprodusent ifjor.

2009 er året vi trolig faller ut av EIAs liste over verdens største oljeprodusenter. EIAs liste omfatter kun de 15 største oljenasjonene og den 15. plassen hadde Nigeria i 2008 med en produksjon på 2,17 millioner fat per dag. Norge har så langt i 2009 produsert 1.990.000 fat per dag, altså langt fra nok til å i det hele tatt komme inn på listen så sant ikke også produksjonen i landene over oss på listen har falt kraftig i 2009.

Les også: Norsk oljeproduksjon svikter

Eneste trøsten for Norge er at norsk produksjon av naturgass stadig øker, noe som kompenserer for oljefallet og fortsatt holder oss høyt på listen over de største produsentene av både olje og gass.

Vil fortsette
Norges fall som oljenasjon vil bare forsterke seg de neste årene. Oljedirektoratets prognoser spår at norsk oljeproduksjonen vil falle kraftig hvert eneste år. I rapporten Sokkelåret 2008 anslår direktoratet at oljeproduksjonen ville bli 1,91 millioner fat per dag i år , fallende til 1,80 millioner fat i 2010, 1,70 millioner fat i 2001, 1,64 i 2012 og 1,63 millioner fat per dag i 2013. Om drøye tre år vil norsk oljeproduksjon dermed være halvert siden toppåret i 2001.

Norges fall som oljenasjon betyr at vi mister enorme oljeinntekter.

I perioden 2009-2013 anslår Oljedirektoratet en produksjon på i alt 503 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje. Dette er 195 millioner Sm3 mindre enn i forrige femårsperiode - noe som tilsvarer 1,23 milliarder tapte fat.

Med en oljepris på 80 dollar og med dagens dollarkurs betyr det at Norge går glipp av olje med en salgsverdi på hele 547 milliarder kroner.

Verdens største oljeprodusenter 2008