Dette kan gå ut over konkurranseevnen til norsk kjøttprodusenter, mener eksperter.

– Om underproduksjonen blir langvarig og importen fortsetter å øke kan det endre handlemønsteret til forbrukerne og gå ut over konkurranseevnen til norske kjøttprodusenter, sier Trygve Brandrud, direktør for Norsk Kjøtt Totalmarked i Nortura, til Bergens Tidende.

Nortura er et samvirke hvor blant annet Gilde og Prior, som begge opererer med norskhetsgaranti på sine produkter, er med. Både Prior og Gilde er avhengig av jevnlige leveranser fra norske bønder.

Gal retning

– Vi har over litt tid beveget oss i gal retning, og det er en helt klart en uheldig situasjon. Færre dyr og lavere produksjon svekker forsyningene til forbrukerne og kan skade de norske produsentene på sikt. I tillegg går det sterkt utover kulturlandskapet når det ikke er nok kyr som beiter ute, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen til Bergens Tidende.

Som et resultat av sviktende norske kjøttleveranser etablerte Nortura merket Carna tidligere i år, merket består utelukkende av importert kjøtt.

Færre gårdsbruk – færre dyr

Fra 2001 til ifjor sank antall gårdsbruk med nesten 15.000 bruk. Færre bruk gir også nedgang i antall dyr.

– Det er for få som satser på ren kjøttproduksjon. Tidligere har økende slaktevekt kompensert for noe av nedgangen, men det er tatt ut nå. Med et så godt arbeidsmarked er det mange som velger andre jobber. Inntjeningen i landbruket er lav og store investeringer kreves for å skape lønnsomhet, sier Brandrud til Bergens Tidende.

Det foregår forhandlinger om en ny WTO-avtale som vil kunne åpne for mer frihandel med blant annet landbruksvarer. Dette skaper økt usikkerhet blant produsentene.

(©NTB) (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.