Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1. januar 2016 verdsatt til 810 milliarder kroner.

Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), ifølge en melding mandag.

I 2014 anslo Rystad Energy at verdien av SDØE-porteføljen var 1.234 milliarder kroner.

- Statens andeler på norsk sokkel blir som resten av næringen påvirket av lavere priser. Olje -og gassindustrien har vært og er i en krevende periode, men dette er en langsiktig industri. Som rapporten viser, vil Norge nyte godt av en betydelig kontantstrøm fra SDØE porteføljen i mange år fremover, sier statsråd Tord Lien i meldingen.

I likhet med resten av petroleumsnæringen blir SDØE-porteføljen påvirket av endrede markedsforhold. Spesielt har forventningene til framtidig pris for olje og gass stor påvirkning på verdsettelsen av porteføljen, heter det.

Endring av Rystad Energy sine makroforutsetninger har medført et lavere verdianslag for porteføljen i 2016. Siden porteføljen består av flere store gassfelt, er den reduserte gassprisforventningen den største enkeltårsaken til nedgangen i porteføljeverdi fra 2014 til 2016, opplyser OED.

SDØE eier en tredjedel av olje- og gassreservene på norsk sokkel, og har pleid å sende et tresifret antall milliarder inn i Oljefondet i året.

Petoro er et statlig aksjeselskap som har i oppgave å forvalte statens eierandeler på norsk sokkel (SDØE).

Følg markedet på DN Investor

Les også: 
Slik er Røkkes nye oljekjempe

Frykter USA-oljens tilbakekomst

Asia i dag: Det ulmer i Kina (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv:
Tesla Model X endelig i Norge
Se vår første prøvekjøring av verdens første elektriske suv.
01:29
Publisert: