Oljeselskapene bremser opp oljeinvesteringene ytterligere i år, til 218,6 milliarder kroner, ned fra 227,3 milliarder kroner i august.

Det fremgår av SSBs oljetellingsrapport torsdag, der opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel.

Investeringene for neste år anslås til 188,6 miliarder kroner, som er noe mer enn 185,3 milliarder kroner ved forrige rapport. Det er likevel en betydelig nedgang fra i år og tidligere estimater.

Lete- og konseptstudieinvesteringene i 2015 er ventet å være 31,7 milliarder kroner (32,2), mens investeringene til feltutbygging oppgis til å bli 57,6 milliarder kroner (55,0). Investeringene i felt i drift i 2015 anslås til 78,5 milliarder kroner (78,7), ifølge rapporten.

"Lavere oljepris gir mindre aktivitet på norsk sokkel, noe som har ringvirkninger for fastlandsøkonomien. Selskapenes anslag på oljeinvesteringene for 2015 er iløpet av høsten justert ned, og lavere oljepris gir grunn til å forvente at invester­ingene kuttes ytterligere i både 2016 og 2017", heter det.

SSB påpeker at oljeprisnedgangen forsterker fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen og bidrar til en markert, men kortvarig norsk konjunkturnedgang

"Oljeprisen har i løpet av tre måneder falt 30 dollar per fat, og vi venter at den bare langsomt vil stige til 80 dollar per fat i 2017", heter det i raporten.

SSB anslår en vekst i fastlands-BNP på 2,6 prosent i 2014, mot tidligere 2,2 prosent. Veksten neste år tas kraftig ned til 1,0 prosent fra tidligere 2,1 prosent. Veksten i 2016 ses også lavere, til 2,2 prosent, mot 3,0 prosent tidligere.

I forrige rapport, som SSB la frem 4. september, var budskapet at redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen, og fortsatt svak internasjonal utvikling, ville dempe veksten i norsk økonomi en tid framover.

Nå mener SSB at veksten i Fastlands-Norge kan komme ned i bare 1,0 prosent i 2015, mens ledigheten antas å øke noe.

"De negative ringvirkningene fra oljevirksomheten motvirkes av svak krone, rentenedsettelse og fortsatt ekspansiv finanspolitikk. I 2016 regner vi også med at petroleumsinvesteringene vil falle mindre og at de internasjonale konjunkturer vil bidra til økt vekst", heter det.

Norges Bank har et anlag på veksten i fastlands-BNP på 2,0 prosent i 2014, stigende til 2,25 prosent i 2015, 2,75 prosent i 2016 og 3,0 prosent i 2020.

Nylig nedjusterte også Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD,  sitt anslag på veksten for Fastlands-Norge i 2015 fra 2,8 prosent til 2,5 prosent. 

Vekstanslaget for 2014 ble oppjustert fra 2,3 prosent til 2,4 prosent. I 2016 anslår OECD en vekst i Fastlands-BNP på 2,8 prosent.

Relaterte artikler:
Vi mister troen på A/S Norge
Dette mener han viser det norske paradokset
- Tøft å si at oljeprisen aldri skal over 100 dollar igjen

«De neste årene blir noe helt annet for Norge»

- Verden kommer til å trenge enorme investeringer

- Vi trenger mer stabile oljepriser  

Fortsatt svak vekst i norsk økonomi

Les også:
Utelukker ikke en euro på ni kroner
Asia i dag: Barnehagekrise truer japansk økonomi  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.