- Tingretten har gitt oss medhold i at avskjedigelsen av Karlstrøm var rettmessig. Han får dermed ikke utbetalt to årslønner i sluttpakke, slik han krevde.

Det sier styreleder Anders Onarheim i oljeselskapet North Energy i en kommentar til dommen i Alta tingrett mandag, der selskapets tidligere administrerende direktør Erik Karlstrøm ikke fikk medhold i sitt private pengekrav mot selskapet.

Karlstrøm gikk til privat søksmål og krevde å få utbetalt sluttvederlaget på seks millioner kroner, etter at han ble avskjediget og måtte gå på dagen i april ifjor. Under den sivile rettssaken i Alta tingrett før påske kom partene med sterke beskyldninger mot hverandre.

- Karlstrøms advokat Hermann Skard hevdet i retten at selskapet diktet opp et avskjedsgrunnlag for å slippe å betale sluttvederlaget.

- North Energy hevdet at Karlstrøm opptrådte illojalt, startet oljeboring mot styrets vedtak og slik påførte selskapet store tap.

"Grove pliktbrudd"

Alta tingrett har frifunnet North Energy fra Karlstrøms krav om at avskjeden var urettmessig, og frifunnet selskapet for kravet om kompensasjon for avskjeden. Retten mener Karlstrøm tross selskapets vanskelige økonomiske situasjon satte igang kostbar leteboring og slik påførte selskapet store utgifter, handlet på grensen til de fullmakter han hadde, og ved flere tilfeller ikke ga styret nødvendig informasjon.

Tingretten konkluderer i en rekke punkter med at Karlstrøm som administrerende direktør har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd og at selskapet dermed hadde rett til å avskjedige han:

- Karlstrøm har ikke fått medhold i sitt krav om at avskjeden er urettmessig. Han har som følge av at avskjeden er rettmessig, ikke krav på utbetaling av fratredelseskompensasjon fra selskapet. North Energy frifinnes på disse punkene.

- Karlstrøm (har) ved flere anledninger handlet på en kritikkverdig måte med hensyn til hvordan han har forholdt seg til styret i selskapet fra juni 2014 til oktober 2014.

- Rettens oppfatning er at det samlet sett er tale om kvalifiserte feilvurderinger og pliktbrudd fra Karlstrøms side. Retten har på bakgrunn av det ovenstående kommet til at det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at Karlstrøm har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd etter arbeidsmiljøloven § 15-14, heter det i domskonklusjonen fra tingretten.

"Uventet dom"

Karlstrøm fikk medhold i sine krav om skattekompensasjon og pensjon fra selskapet. North Energy fikk dermed ikke medhold i sitt krav om Karlstrøm måtte betale tilbake skattekompensasjon på 2 millioner kroner. Retten mener derfor at "ingen part har vunnet saken i det vesentlige" og lar partene dekke sine egne saksomkostninger.

- Den kanskje viktigste setningen i dommen er at ingen av partene har vunnet saken. Det faktum at retten ikke har plantet skyld, gjør det lettere for oss når vi fremover setter oss ned for å gå videre i prosessen, enten med en anke eller i dialog med selskapet, sier Erik Karlstrøm.

Han fikk forkynt dommen mandag formiddag og sier at han må sette seg grundig inn i dommen før han kan gi en skikkelig kommentar.

- Dommen er uventet og litt spesiell. Det er en komplisert dom. Det er deler av den jeg ikke har full forståelse av. Det er mange spørsmål jeg har etter å ha lest dommen. Derfor vil jeg vente med å uttale meg, sier Karlstrøm.

- Hva er din kommentar til at du har gjort deg skyldig i grove pliktbrudd?

- Det er ikke trivelig å lese det. Men det er en historie bak dette som kanskje kan komme frem på et senere tidspunkt. Jeg føler meg ikke rammet av kritikken, sier Karlstrøm.

  Har ikke gjort funn siden oppstarten

- Retten har kommet til at Karlstrøm som administrerende direktør utførte grove pliktbrudd overfor styret, og dermed ikke har krav på utbetaling av sluttpakken på to årslønner. Dommen er riktig og som forventet, selv om dette først og fremst er en trist sak, sier Onarheim.

- Dommen bekrefter langt på vei det vi i styret har følt var en mangelfull oppfyllelse av Karlstrøms plikter som administrerende direktør, sier Onarheim.

Karlstrøm ledet selskapet fra oppstarten i november 2007 til han ble sykmeldt i oktober 2014, og så sagt opp i april 2015. Han var frem til han sluttet den fjerde best betalte oljedirektøren i Norge, med lønn- og bonusutbetalinger på vel åtte millioner kroner i året.

North Energy har fått utbetalt over 2 milliarder kroner i leterefusjoner fra staten uten å ha gjort noe kommersielt drivverdig funn siden selskapet startet opp i 2007.

Nordnorske kommuner, kraftlag og private investorer tapte omlag 200 millioner kroner på sine investeringer i det tidligere nordnorske oljeselskapet, som har lagt ned alle sine kontorer i Nord-Norge og redusert antall ansatte fra 40 til 10 personer.

I et langvarig forhold dnPlus  

- Når også nyboliger nå rives vekk, sier det seg selv at prisveksten vil fortsette

Morten Astrup flypendler mellom London og Sveits
Vi ble med da finansmannen satt seg bak spakene i eget fly og fløy hjem til Sveits etter endt arbeidsdag.
02:25
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.