Oljeselskapet North Energy hevder at tidligere direktør Erik Karlstrøms illojalitet mot styret og prioritering av egne økonomiske hensyn foran selskapets interesser er årsaken til at han ble avskjediget i fjor vår.

– «Det er etablert en ukultur der styret blir kjent med kostnader og forpliktelser først etter at de er pådratt. Som en følge av dette har ikke styret kunne bedrive en reell kostnadskontroll», sa North Energys advokat Rasmus Asbjørnsen i Alta Tingrett, og hevdet at Karlstrøm ga styret til dels feilaktig informasjon om viktige beslutninger.

Les også: Sparket av Onarheim  

Nordnorsk oljeeventyr

Karlstrøm ble høsten 2007 ansatt som direktør i det nye oljeselskapet North Energy. Med hovedkontor i Alta og penger fra nordnorske investorer skulle selskapet bli et nordnorsk oljeselskap som tok sin andel av det forventede oljeeventyret i nord.

Slik gikk det ikke. Selskapet gjorde ingen kommersielt drivverdige funn, aksjekursen raste 95 prosent ned og de nordnorske investorene tapte over 200 millioner kroner, viser DNs gjennomgang av årsregnskapene i selskapet. Nordnorske kraftlag og kommuner tapte 100 millioner kroner.

 I tillegg har staten gitt selskapet nesten to milliarder kroner i leterefusjoner, siden selskapet siden oppstarten har gått med underskudd hvert eneste år.

– North Energy har ikke hatt noen inntekter, men svært høye kostnader. Kostnadene og forbruket i selskapet er dekket av aksjonærenes investeringer i selskapet og skattebetalernes midler. Karlstrøm medvirket til å bruke kreditorenes – og statens – penger, hevdet Asbjørnsen i sitt innledningsforedrag.

«Prioriterte egen posisjon»

Ifølge Asbjørnsen argumenterte Karlstrøm for at letekostnaden for selskapet var liten, siden selskapets letekostnader ble refundert av staten.

– Styremedlemmene reagerte på systematikken i dette, og følte ikke at det var forsvarlig å bruke hverken aksjonærenes eller skattebetalerens penger på uforsvarlig måte, sa Asbjørnsen, som hevdet at styret etter hvert reagerte på at «Karlstrøm tilsynelatende prioriterte egen posisjon og økonomi på bekostning av selskapets interesser».

Det avviser Karlstrøms advokat Hermann Skard. Han tror det nye styret var misfornøyd med Karlstrøms ansettelsesavtale fra 2007, men at det ikke er grunn til avskjedigelse.

– Det må være ansettelsesavtalen fra 2007 de er misfornøyde med, men det er litt sent å komme med det nå, sier Skard.

Åtte millioner

Karlstrøms avtale gjorde at han var en av Norges best betalte oljedirektører, med en total årlig godtgjørelse på nesten åtte millioner kroner de siste årene før han ble oppsagt.

Karlstrøm gikk til rettssak mot North Energy for å få utbetalt sitt sluttvederlag på to årslønner, om lag seks millioner kroner.

Selskapet krever derimot at Karlstrøm må betale tilbake 2.631.305 kroner og 44 øre de hevder han har fått feilaktig utbetalt i såkalt skattekompensasjon. North Energy har bedt Karlstrøm legge frem dokumenter som beviser at han hadde avtale om å få pensjonsavtale, og at den førte til ekstra skatt som han skulle kompenseres for. 

Les også: Måtte gjøre opp på gangen dnPlus (DN+)

Arabisk dagbok

Karlstrøm avviser kravet fra North Energy, og hans advokat Hermann Skard la mandag frem en arabisk dagbok fra Egypt som bevis i retten. Karlstrøm jobbet i 2007 i Egypt og hadde etter ansettelsesmøte i North Energy notert i dagboken at han skulle få en alderspensjon som ga rett til skattekompensasjon.

– Vi ser det står 27 og 2007 og så noe på arabisk, det er 27. september 2007. På øverste venstre del av arket er notatene Erik Karlstrøm gjorde etter møtet, sa Skard og ramset opp beløpene som Karlstrøm hadde notert.

Skard mener dokumentet viser at Karlstrøm da han ble ansatt var lovet skattekompensasjon, og at beløpet på 2,6 millioner kroner derfor ikke skal betales tilbake. Han hevder North Energy har diktet opp påstandene for å slippe å betale sluttvederlaget på seks millioner kroner.

– Det finnes ingen eksempler på at Karlstrøm har opptrådt illojalt, manipulert styre eller hatt for tett dialog med enkelte aksjonærer. Det er grov beskyldning å hevde at Karlstrøm saboterte selskapets kommunikasjon. Påstandene er helt i det blå og umulig å forsvare seg mot, sier Skard.

– Karlstrøm kan ikke kjøpe seg et vern mot å bli avskjediget. Terskelen for oppsigelse og avskjed av ledere er lavere enn for andre medarbeidere. For daglig leder i et børsnotert selskap er terskelen enda lavere, hevder Asbjørnsen.

Fem ansatte tilbake

Konflikten mellom styret og Karlstrøm startet etter at tre nye styremedlemmer ble valgt inn i styret i første kvartal 2014. I løpet av sommeren reagerte det nye styret på Karlstrøms håndtering av sentrale beslutninger i selskapet og hans kommunikasjon med styret.

– På styremøte i oktober 2014 stilte fire av seks styremedlemmer et ultimatum om at de ville trekke seg med mindre det kom på plass vesentlige endringer i selskapets prinsipper for ledelse og eierstyring, sier Asbjørnsen.

Johan Petter Barlindhaug trakk seg da som styreleder, mens Karlstrøm sykmeldte seg. Anders Onarheim ble valgt til ny styreleder 3. november 2014, og satte i verk kraftige kostnadskutt, der kontorene i Nord-Norge ble lagt ned og antall ansatte redusert fra 42 til 10 ansatte.

 Av de 10 har to mottatt oppsigelse, to har inngått sluttavtale og en er langtidssykmeldt. Det reelle antallet faste årsverk i 2016 er dermed kun fem, og fremtiden er usikker, ifølge Asbjørnsen.

Havariet i det nordnorske oljeeventyret brettes ut i Alta Tingrett til og med torsdag denne uken.

Følg markedet på DN Investor

Les også: Statoil forkorter Songa-kontrakter

Asia i dag: Skal bli verdens største hotelleier

Usunt kosthold koster oss 154 milliarder hvert år

Fornybart ga mer avkastning enn olje for oljefondet

DNTV:  Slik blir nye Deichmanske i Bjørvika

Slik blir nye Deichmanske i Bjørvika
00:47
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.