Aksjemarkedet undervurderer priseffekten av høyere volumer, og priser lakseaksjene for høyt, mener meglerhuset.

«Prisene i høst vil trolig forbli lavere for en mye lengre periode enn Fishpool og konsensus antar, og 2018 vil bli utfordrende med nær 8 prosent global volumøkning i markedet, som ikke vil akseptere mer enn 2-4 prosent med dagens priser», skriver analytiker Tore Tønseth rapporten.

Meglerhuset anslår en snittpris på 57,4 kroner pr kilo i 2018, noe som ifølge dem er 2-3 kroner pr kilo under konsensus, og gir 10-15 prosent lavere driftsresultat enn det snittet venter, ifølge Intrafish.

«Ikke forvent en rask prisoppgang i høst, a la 2016», skriver Tønseth.

Han viser til at slakteprofilen i år vil bli «veldig forskjellig» grunnet bedre biologiske forhold i Norge.

«I tillegg har vi en økning på rundt 20 prosent i Chile. Prisene vil trolig være lave for en lengre periode. Aksjemarkedet og Fishpool venter en rask oppgang», heter det i rapporten.

Meglerhuset mener dessuten av «det gamle forholdet mellom tilbud og etterspørsel ikke ser ut til å gjelde på dagens priser».

Alle rene lakseoppdrettere får en salgsanbefaling, mens NTS (som også har en betydelig brønnbåtvirksomhet) får nøytral-anbefaling. Eneste kjøpsanbefaling i sektoren gis til utstyrsprodusenten AKVA Group.

«På lang sikt er vi positive til laksesektoren, og det er «kun» 5-10 prosent nedside til våre nye kursmål, men markedet har en tendens til å overreagere på endringer i prisforventninger, så vi kan ikke utelukke en større kortsiktig reaksjon», skriver Tønseth.(Vilkår)