NRK kutter 40 årsverk i distriktsdivisjonen, hvorav halvparten er administrativt ansatte. Sju av 15 distriktsredaksjoner får færre journalister.

De to kontorene som får den største reduksjonen er Trøndelag og Hedmark/Oppland med henholdsvis 9,6 og 11,4 årsverk, opplyser Grethe Gynnild Johnsen, direktør for distriktsdivisjonen, til NTB.

– På bakgrunn av det omfattende kartleggingsarbeidet som har vært gjort i distriktsdivisjonen, har ledelsen i NRK tatt en beslutning som fører til at sju av 15 distriktsredaksjoner må redusere tallet på redaksjonelle medarbeidere, sier direktøren.

Ikke ramme publikum

I en kronikk understreker Johnsen at nedbemanningen i minst mulig grad skal ramme innhold til publikum.

– Vårt mål er å få til denne nedbemanningen og effektiviseringen gjennom åpne og gode prosesser. Jeg vil også understreke at NRK etter denne prosessen vil ha en minst like stor andel av våre samlede ressurser utenfor Oslo. Distriktskontorene og NRK Sápmi har i underkant av 1.100 medarbeidere – eller nesten 30 prosent av NRKs ansatte, skriver hun.

Skal kutte 300

Som følge av Stortingets vedtak om ikke å øke lisensen har ledelsen i NRK besluttet å redusere bemanningen med rundt 300 i 2014 og 2015.

– Dette er ikke mulig uten at det får konsekvenser for bemanningen i hele NRK. Derfor ble deler av det såkalte standardiseringsprosjektet i distriktsdivisjonen gjort om til et nedbemanningsprosjekt. Omstillinger og nedbemanning er krevende og vanskelig for dem som berøres. Samtidig er det nødvendig for å utvikle NRK til en mer fleksibel organisasjon som er i stand til å endre seg raskt. Her må også distriktsdivisjonen – som er NRKs bemanningsmessige største divisjon – bidra, skriver distriktsdirektøren i kronikken.

 

Les også:  Er NRK-ansatte feige? dn+ (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.