Den siste uken har representantene i Stortingets Familie- og kulturkomité forsøkt å bli enige om en innstilling til regjeringens allmennkringkastingsmelding.

Etter det DN forstår er Ap vinneren i drakampen om hvilke signaler Stortinget skal sende til regjeringen.

Ap har presset på for å få Storting og regjering til å forplikte seg til å finansiere fortsatt kommersiell allmennkringkasting fra Bergen, etter at TV 2 før jul truet med å legge ned nyhetene og flytte fra byen.

Les også: Lager ny mediepolitikk uten Frp

Klokken 14 skal partiene presentere medieavtalen på en pressekonferanse på Stortinget.

To spørsmål står helt sentralt i utformingen av den delen av fremtidens mediepolitikk som handler om allmennkringkasting:

  • Hvordan skal NRK finansieres og styres.
  • Hvordan kan staten finansiere TV 2s allmennkringkastingsoppdrag fremover.

Komitéen kommer med enkelte helt nye politiske signaler, som regjeringen blir nødt til å forholde seg til.

Dette skjer etter at samtlige opposisjonspartier inngikk en medieavtale forrige torsdag, en avtale Høyre senere skal ha sluttet seg til da det ble klart at opposisjonspartiene uansett ville få flertall for sin innstilling.

Her er hovedpunktene i innstillingen, slik DN har forstått det.

  • Regjeringen har fremmet et forslag til ny NRK-plakat i meldingen. Komitéen ber om at regjeringen lager et nytt forslag og kommer tilbake Stortinget med dette.
  • Både NRKs finansiering, som inntil videre skjer over kringkastingslisensen, og NRKs oppdrag skal gis for en fireårsperiode for å gi NRK større uavhengighet og forutsigbarhet. I dag vedtas lisensen av Stortinget hver høst.
  • Komiteen ber videre regjeringen utrede en ny ordning der funksjonen som NRKs generalforsamling overføres fra kulturministeren til en stiftelse.

Både dette og forrige punkt er inspirert av måten nabolandene Sverige og Danmark har ordnet seg når det gjelder statskringkasterne SVT og DR.

Politikerne i komitéen ser behovet for en ny fremtidig finansiering av NRK.

  • De ber nå regjeringen legge frem forslag om ny finansieringsmodell for NRK etter at et ekspertutvalg har levert sin utredning om dette til sommeren og innen utgangen av 2016.

Dette er en tempoforskyvning i forhold til foreliggende planer.

  • Komiteen ber regjeringen ta initiativ for å sikre kommersiell allmennkringkasting i Bergen, en funksjon TV 2 fyller i dag.

Regjeringen har varslet at den vil utlyse en ny midlertidig avtale i løpet av første halvår i år.

  • Etter det DN forstår ber komitéen om at utlysning av en ny TV 2-avtale skjer umiddelbart. TV 2s gjeldende avtale er allerede forlenget én gang og løper bare ut 2016.

Regjeringen har gjort det klart at en ny avtale nå vil bli en form for overgangsordning mens man bruker noe mer tid på å utrede hvordan staten kan finansiere allmennkringkastingsinnhold produsert i Bergen.

Et eget Mediemangfoldsutvalg er nedsatt for blant annet å finne ut av dette, men dette utvalget skal ikke avlegge sin utredning før våren 2017.

Dette mener Familie- og kulturkomitéen er for lenge å vente.

  • Derfor ber komitéen regjeringen fremme en sak for Stortinget om hvordan den vil sikre kommersiell allmennkringkasting i Bergen innen utgangen av 2016.

Flere modeller, blant annet en husholdningsavgift etter tysk modell eller en personlig medieskatt etter finsk modell, har vært drøftet. Men etter det DN forstår går ikke komitéen inn i hvordan den konkrete modellen skal være.

Samtidig krangler TV 2-profiler som Arill Riise (57), Jan Ove Ekeberg (62) og tidligere TV 2-debattleder Oddvar Stenstrøm (69) på Facebook om det er riktig at TV 2-profiler krangler om statsstøtte

Idrett til alle

Familie- og kulturkomitéen er også opptatt av hvordan en kan det norske folk tilgang til store idrettsarrangement på tv.

  • Den vil også be regjeringen utrede alternative modeller for publikums klageadgang og kontakt med NRK, funksjoner som i dag ivaretas av Kringkastingsrådet.

I allmennkringkastingsmeldingen gikk regjeringen inn for at Kringkastingsrådet videreføres som i dag, men at reglene for hvordan rådet settes sammen bør vurderes.

 

Se video - Venstres partileder, Trine Skei Grande forklarer hvordan modellen for NRK-lisensen vil fungere i forslaget som har blitt presentert av Stortinget:

NRK-lisensen blir TV-skatt etter finsk modell
Venstres partileder, Trine Skei Grande forklarer hvordan modellen for NRK-lisensen vil fungere i forslaget som har blitt presentert av Stortinget.
02:12
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.