Høyre på Stortinget har i dag gitt NRK sterke signaler om at Rikskringkastingen ikke kan vente seg økning i lisensinntektene. Kanskje et frempek til hva som kommer i Statsbudjsettet kommende onsdag, når lisensen for 2015 blir kjent.

NRKs argeste konkurrent, TV 2, deler Høyres holdning til at NRK ikke bør få mer å rutte med. Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy sier at TV 2s holdning er at NRK skal finansieres for å være i stand til å løse allmennkringkastingsoppgavene effektivt - men heller ikke mer.

- Det er mye som tyder på at NRK er overfinansiert og har vært det lenge. Blant annet har de brukt betydelige midler på tjenester som ligger langt utenfor kjernen i allmennkringkastingsoppdraget. UT.no, Yr.no og trafikkportalen er eksempler på dette, sier Indrøy.

- NRK har hatt en jevnt høy vekst i sine garanterte inntekter, langt større enn de statlige allmennkringkastere i de fleste andre land.  Nivået på lisensen må avstemmes mot vilkårene for de private aktørene, sier han.

 

Mot brukerbetaling

TV 2 mener NRK har en for dominerende posisjon som truer det norske mediemangfoldet.

- I en periode hvor andre mediebedrifter har nedbemannet på grunn av sviktende inntekter, har NRK kunnet oppbemanne de siste årene. NRK har i dag en større andel av journalister og redaktører i forhold til de private mediebedriftene, enn de hadde for få år siden, sier Indrøy.

TV 2 stiller seg negativ til at NRK skal kunne ha andre inntektskilder enn lisensen, og er ikke tilhenger av Høyres forslag om at NRK kanskje må ta betalt for sine tjenester på nett.

- Vi mener prinsipielt at NRK skal være fullfinansiert gjennom lisensen, og ikke ha kommersielle inntekter eller brukerinntekter. Det er ikke en løsning at NRK begynner å ta brukerbetalt på nett, sier Indrøy.

"Risikofritt"

TV  2 er reklamefinansiert, men har en allmenkringkasteravtale med staten som sikrer kanalen markedsmessig betaling fra tv-distributørene. Denne avtalen utløper i 2015.

- Vi merker oss at NRK fremhever TV 2s inntektsvekst. Det er en avsporing. TV 2 må slåss for sine inntekter gjennom kontinuerlige investeringer i et usikkert og konkurranseutsatt marked. NRK driver risikofritt med garanterte inntekter, sier han.

Populære saker på DN.no i dag:

Her ryker 5500 oljejobber

Vil kutte 500 offshore-ansatte  

- Stikker av med pengene norsk reiseliv har jobbet hardt for

Når dette skjer, svekkes boligmarkedet

- Det er definitivt mange som bare vil jobbe i Norge  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.