Kulturminister Thorhild Widvey freder kringkastingslisensen til og med 2017.

Widvey, som i dag la frem allmennkringkastingsmeldingen, viser til at lisensen i perioden 2006 til 2015 har økt med hele 35 prosent.

I samme periode økte konsumprisindeksen i Norge bare med 19 prosent.

I tillegg har NRK fått 200.000 nye lisensbetalere i samme periode, slik at NRKs samlede inntekter har økt med hele 48 prosent siden 2006.

- Samtidig sliter de andre medieaktørene med fallende opplagstall og annonseinntekter. Da er det helt urimelig å tro at NRK, som ligger «miles away» fra alle de andre, skal fortsette å øke inntektene, sier Thorhild Widvey.

Kringkastingssjefen: - Vil svekke NRK

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen viser til at NRK de siste to årene allerede har effektivisert kraftig og nedbemannet med 300 årsverk.

 - Det er klart det vil svekke oss over tid hvis vi får en betydelig dårligere inntektsutvikling enn de vi konkurrerer med, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Resultatet er at statskringkasteren, ifølge Eriksen, nå har lavere lønnskostnader enn for to år siden, tross to lønnsoppgjør i mellomtiden.

- Men skal vi år etter år kutte kostnader så vil det over tid svekke oss, sier Thor Gjermund Eriksen.

Et ekspertutvalg vil greie ut konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmodeller for NRK før forslag til fremtidig finansiering legges frem i Stortinget.

Hovedpunkter

Her er hovedpunktene i stortingsmeldingen Kulturminister Thorhild Widvey i dette øyeblikk legger frem i Akersgata:

 

- Av hensyn til mangfoldet er det vesentlig at staten finner den rette balansen mellom private og offentlig finansierte medier. Denne meldingen går opp grensene for virksomheten til NRK på ny, og legger til rette for en vital privatfinansiert kringkastingssektor. Vi slår blant annet fast at vi vil kunngjøre en ny avtale for en kommersiell allmennkringkaster, sier Widvey.

Og hun bekrefter muligheten for ny avtale med TV 2.

- Vi vil lyse ut en avtale som gir status som kommersiell allmennkringkaster i god tid før dagens avtale løper ut. Kravet til egne nyhetssendinger og lokalisering i Bergen vil ligge fast.

Departementet har ikke vurdert offentlig finansiering av kommersiell allmennkringkasting i stortingsmeldingen, slik TV 2 har bedt om.

TV 2 har blant annet utredet muligheten for statlige innkjøp av nyheter og aktualiteter, slik staten kjøper transporttjenester fra Hurtigruten.

Men også dette er blant problemene Widvey skyver videre til et utvalg som skal vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier.

Lang rekke innspill

Både TV 2 og NRK har vært i en rekke møter og har sammen med andre aktører i tv-bransjen kommet med en lang rekke innspill til departementet.

Widvey mener det ville være uheldig dersom ikke TV 2 lenger skulle sende nyheter - eller være i Bergen.

Blant de viktigste spørsmålene er hvordan kringkastingslisensen skal utformes for å håndtere overgangen fra en situasjon der de fleste ser mest tradisjonelt lineært fjernsyn på det store tv-apparatet i stuen, til en situasjon der mer og mer tv konsumeres over nettet på mindre skjermer som mobil, ipad og laptop.

Dette fører til at stadig færre unge har tradisjonelle tv-apparater, og dermed slipper å betale lisens.

Når hver fjerde husstand har tilgang til Netflix, innebærer dette at seerne kontinuerlig har tilgang til innhold fra hele verden.

- Dette betyr at norske kringkastere ikke lenger konkurrerer bare med hverandre, de konkurrerer med aktører fra hele verden. En følge av disse utviklingstendensene er reell risiko for at norsk innhold blir marginalisert. Det er derfor grunn til å sikre rammevilkår som kan medvirke til å sikre norsk allmennkringkastingsinnhold, sier Widvey.

Widvey har innhentet en rapport fra Menon Business Economics om de ulike måtene en kan finansiere allmennkringkasting på.

Les også: Plomberer TV-en for å slippe lisensen

Et annet svært viktig spørsmål var hvordan regjeringen svarer på de private medieaktørenes bønn om å begrense NRKs handlefrihet på nettet.

Når det gjelder dette, fredet Widvey NRK på nett. Men hun legger samtidig inn et krav om at NRK nå vil få et selvstendig ansvar for å lede folk inn mot andre medier, altså et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfoldet.

Les også: – Herregud, du fremstiller det som om det er et sitat fra meg

Les også: Krangler om gratis nyheter på nett dnPlus

Klikk her for å se flere saker om NRK

Klikk her for å se flere saker om TV 2(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.