Nedgangen var på 0,6 prosentpoeng mot 0,3 uken før. Ved utgangen av uke 28 var dermed fyllingsgraden nede i 60,8 prosent, viser den ukentlige statistikken til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Til sammenligning har medianverdien for fyllingsgraden i perioden 1990 til 2017 ligget på 73,1 prosent.

Lavest fyllingsgrad har magasinene i Midt- og Nord-Norge med 52,6 prosent, mens Vest-Norge opererer med en fyllingsgrad på 64,9 prosent og Sørøst-Norge med 62,2 prosent.

Ifølge strømbørsen Nord Pool ligger strømprisen nå på 491,196 kroner per kilowatt. Det er en kraftig økning sammenlignet med prisen per 1. juli i fjor, da den lå på 223,452 kroner.

NVE kommer i løpet av ettermiddagen med sin ukentlige rapport om kraftsituasjonen. I forrige uke var prisoppgangen på mellom 5 og 10 prosent.(Vilkår)

– Nå pågår det en teknologisk revolusjon i verden
Leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, med oppfordringer til Audun Lysbakken.
00:50
Publisert: