Tidligere daglig leder og styreleder i et selskap som hadde et forretningsforhold til Finance Credit, Knut Harald Nylænde, er dømt til fengsel i ett år.

Økokrim reiste sak mot Nylænde og mener han har vært med på å manipulere med fiktive salgsinntekter slik at regnskaper ble blåst opp (se under). Dessuten skal han feilaktig ha krevd momsfradrag for over en million kroner, ifølge en fersk dom.

Av dommen på ett år er 6 måneder betinget, og straffen er ilagt for overtredelse av regnskapsloven og merverdiavgiftsloven. Han må også betale erstatning til avgiftsmyndighetene på 1.188.000 kroner og saksomkostninger på 50.000 kroner.

Her er Økokrims fokl#229 av Nylændes rolle:

" På vegne av aksjeselskapet hadde den tidligere daglige lederen og styrelederen inngått en avtale med Finance Credit Norge ASA. I henhold til denne avtalen, som ikke var reell, ble et beløp på 4.950.000 kroner bokført som salgsinntekt i Finance Credit Norge ASA i resultatregnskapet for 2001. Dette medførte at driftsresultatet i Finance Credits årsregnskap ble oppblåst med 13,5 prosent. Regnskapet skulle legges fram for långivere og investorer. Videre hadde han gitt uriktige opplysninger til avgiftsmyndighetene i forbindelse med en omsetningsoppgave, og på den måten oppnådd uberettiget tilbakebetaling av merverdiavgift."

Rettelse: dn.no skrev tidligere at Nylænde var forretningsfører for Finance Credit. Dette medfører ikke riktighet og er rettet i saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.