Økonomiprofessor Victor D. Norman er noe så sjeldent som en høyremann som mener partiet må slutte å snakke om skatt.

I et innlegg i lørdagens DN oppfordrer han statsminister Erna Solberg til å legge skattedebatten død og omfavne Scheel-utvalgets utredning om et fremtidig skattesystem.

Til DN utdyper Norman at Høyre har falt kraftig på meningsmålingene. Han legger mye av skylden på statsbudsjettet og den tilhørende debatten om formuesskatten. Han mener det farligste for Høyre er å gjenta tabbene med å snakke for mye om skatt.

Mister velgere

– Det er farlig å igjen fremstå som et monomant skatteparti. Høyre gjør det bra når det står frem som et samfunnsbyggende parti. De gangene partiet har henfalt til å høres ut som et skatteparti, har det mistet velgere, sier den tidligere statsråden for Høyre.

– Det er vel ikke unaturlig at Høyre protesterer mot forslagene om kraftig skatteøkning for norske eiere?

– Det viktige er å få et skatteregime som bidrar til høy produktivitet i Norge. Det spiller ikke så stor rolle om bedriftene eies av utlendinger eller nordmenn, så lenge virksomheten og verdiskapingen skjer i Norge. Derfor er det bedre med lav skatt på selskapene og høyere skatt på eierne. Jeg mener at Scheel-utvalgets samlede pakke innebærer en skattereform som Høyre og Frp har ønsket lenge. Derfor mener jeg de bør omfavne utvalgets forslag, sier Norman.

Finne seg selv

Den tidligere Høyre-statsråden vil at partiet skal finne tilbake hva de gjorde riktig i periodene partiet har vokst og hatt suksess.

– Du mener at kuttet i formuesskatten i statsbudsjettet er en viktig grunn til Høyres fall på målingene?

– Ja, men ikke først og fremst fordi kutt i formuesskatt er kontroversielt blant velgerne. Mye av Høyres suksess de siste årene er at partiet ikke har fremhevet skatt som sin viktigste sak. Partiet har vist at det står for mye annet enn å kutte skatten. Dette har vært Erna Solbergs store fortjeneste – å få frem at hun vil så mye mer med politikken, sier han.

Norman mener problemet med debatten rundt formuesskatten har ført til en avsporing av hva regjeringens hovedprosjekt egentlig er.

– Hvis den problematiske skattedebatten kan parkeres, vil det være lettere igjen å få oppmerksomhet rundt hva regjeringen egentlig står for, sier Norman.

Tilbakeviser

Statsminister Erna Solberg hadde ikke fredag anledning til å svare å utfordringen fra Norman, men overlot til Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten å svare.

– Det er absolutt elementer hos Scheel som går i riktig retning, det er jeg enig med Norman i. Forslaget om redusert selskapsbeskatning er ett av dem. Det var da også den egentlige oppgaven for utvalget. Jeg er også enig med Norman i at det ikke behøver å spille noen rolle om eierne av arbeidsplasser i Norge er norske eller utlendinger. Selv om jeg gjerne ser at de er norske, sier Flåtten.

Han understreker at det likevel ikke er noen grunn til at de norske eierne skal ha dårligere rammevilkår enn utenlandske.

– Min kritikk har gått på den samlede skjerpede beskatningen for norsk, privat eierskap fra Scheel. Når man beholder formuesskatten og skjerper skatten på eierinntekter, så vil diskrimineringen av norske, private eiere i forhold til utenlandske eiere i norske selskaper øke, ikke bli redusert, sier Flåtten.

Han tilbakeviser at Høyres skepsis til økt beskatning av norsk eierskap og økt beskatning av folks hus og hjem vil skremme velgere.

– For oss er reduserte skatter et virkemiddel til økt verdiskaping, tryggere arbeidsplasser, at det skal være lønnsomt å jobbe. Dette vil styrke velferden for alle. Vi trenger stadige forbedringer av vårt skattesystem, forbedringer som kan styrke verdiskaping og arbeidsplasser i dag og ruste Norge for fremtiden. Det er min oppfatning at flere elementer i Scheel-utvalgets forslag går i motsatt retning, sier Flåtten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les hele avisen