– Alle brukere skal ha lik tilgang til offentlig informasjon og tjenester på internett. Staten skal ikke diskriminere brukere med bakgrunn i hva slags teknisk utstyr og programvare de benytter, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV).

Røys sier vedtaket vil gi brukerne rett til å se på eller spille av statlig multimediemateriale i åpne formater, som ikke er låst til enkeltleverandører i markedet.

Kravene gjelder staten, men skal etter planen etter hvert også omfatte kommunal sektor.