Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Finansmarkedenes viktigste variabel har begynt å bevege på seg igjen. Her fra børsen i Chicago. SCOTT OLSON
Finansmarkedenes viktigste variabel har begynt å bevege på seg igjen. Her fra børsen i Chicago. SCOTT OLSON les mer

- Den største boblen som er i ferd med å sprekke

Den «viktigste finansielle variabelen i verden» har steget kraftig i løpet av kort tid.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I løpet av de to siste ukene har rentene på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid steget kraftig. Renten, som er en av de viktigste referanseverdiene i verdens finansmarkeder, er nå tilbake på nivåene fra oktober ifjor.

Den amerikanske investoren Wilbur H. Ross mener dette er en indikasjon på at tiden med lave renter, og dermed høye priser på obligasjonene, snart er forbi. Multimilliardæren Ross skaffet seg et navn på Wall Street ved oppkjøp av lavt verdsatte selskaper i uglesette industrier som stål og kull for siden å fikse dem opp og selge dem med stor fortjeneste.

- Jeg tror den største boblen som er i ferd med å sprekke er amerikansk statsgjeld med ti års og lengre løpetider - fordi ideen om at inflasjonen har forsvunnet for evig og alltid, og at disse kunstig lave rentene kan fortsette, er idiotisk, sier Ross til tv-kanalen CNBC.

Siden amerikansk statsgjeld blir sett på som en tilnærmet risikofri investering, vil markedsaktørene tendere til å kjøpe statsgjeld når det er mye frykt og pessimisme i markedet - og selge når det er mye optimisme. Derfor blir rentene på statsgjeld en viktig målestokk på forventninger og risikoappetitt også i andre aktivamarkeder.

- Den kanskje viktigste finansielle variabelen i verden er renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner. Den er viktig i forhold til andre aktivaklasser i hele verden, men den er også viktig fordi den har stor innflytelse på de lange rentene i Europa, sier rente- og valutastrateg Bjørn-Roger Wilhelmsen i Swedbank First Securities til DN.no.

Velger heller aksjer
Ved høy etterspørsel stiger prisen på obligasjonene. Siden det er et omvendt forhold mellom kursen på en obligasjon og endringer i renten fører kursoppgangen til at renten på obligasjonen faller.

Motsatt fører altså oppgang i rentene til at kursen faller, og det er nettopp en slik utvikling, med kraftig oppgang i rentene, investor Wilbur H. Ross nå frykter.

- Jeg vil heller være i aksjer enn i tiårs statsobligasjoner, sier Ross til CNBC.

Han viser til at amerikanske renter er blitt holdt kunstig lave av at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har trykket penger og kjøpt opp store mengder obligasjoner. Formålet har nettopp vært å presse ned de lange rentene, siden den helt korte styringsrenten allerede var null. Et viktig poeng med politikken har vært at oppkjøpene har ført til at rentene som bedrifter og boliglånskunder er stilt ovenfor når de skal låne penger har falt.

Og til tross for at aksjemarkedet i USA har steget markert så langt i år, har rentene i markedet for statsobligasjoner holdt seg på det samme lave nivået. Det normale ville være at rentene stiger i perioder med oppgang i aksjemarkedet.

Brå oppgang
Men den siste tiden har det også skjedd noe med rentene. Etter at tiårsrenten har holdt seg rundt 1,9 prosent de siste månedene, har den i løpet av den siste uken beveget seg helt opp mot 2,4 prosent.

Dersom man tar utgangspunkt i faktorer som blant annet nivået på korte realrenter, inflasjon og inflasjonsforventninger, samt konjunktursituasjonen i amerikansk økonomi i dag, viser Wilhelmsens beregninger at en en fair value på tiårsrenten er på rundt 3,25 prosent. Han tror likevel ikke det er snakk om en boble i obligasjonsmarkedet.

- Jeg mener årsaken til at statsobligasjoner har holdt seg på så dyre nivåer er at Fed har kjøpt mye og forventninger om at det skal fortsette. Jeg tror ikke boble er et riktig uttrykk, men jeg er enig i at vi nærmer oss et tidspunkt der rentene stiger dersom veksten fortsetter oppover i USA, sier Wilhelmsen.

Forventninger
Han mener grunnen til avviket mellom den faktiske tiårsrenten og det han mener er fair value har vært forventninger om nye stimulanser fra den amerikanske sentralbanken.

- Beslutningene fra Fed om å kjøpe statsobligasjoner og forventninger om at de vil fortsette med det har bidratt til å holde rentene lave.

Utviklingen i amerikansk økonomi, med lavere arbeidsledighet og oppgang i inflasjonen, har ført til at forventningen om nye oppkjøp av statsobligasjoner har falt. Dessuten kom det ikke signaler fra Fed om nye oppkjøp i forbindelse med rentemøtet i forrige uke.

- Det har skapt spekulasjoner om at Fed kanskje ikke vil videreføre kjøpene av statsobligasjoner etter at de etter planen avsluttes i juni, sier Wilhelmsen.

Renten på tiårig amerikansk statsgjeld faller noe tilbake tordsag på bekymring for veksten i verdensøkonomien etter svake nøkkeltall fra Europa og Kina. Tiårspapirene handles nå med en rente på 2,27 prosent, ned fra 2,37 prosent tidligere denne uken. Renten er likevel betydelig høyere enn ved inngangen til forrige uke, da den lå på i overkant av to prosent.Les også:

Ingen nye krisetiltak i sikte

Bernanke tror USA fortsetter i samme tempo

Boligboblen i USA fortsatt ikke tom for luft