Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Ida von Hanno Bast
Ida von Hanno Bast les mer

- Europa er helt kjørt

Holberg-fondene oppfordrer investorene til å satse på Afrika.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Verdens aksjemarkeder er hardt rammet av gjeldskrisen i eurosonen som igjen forsterkes av lave vekstutsikter i den vestlige delen av verden.

- Snudd på hodet
Flere investorer søker derfor alternative markeder og alternative investeringsklasser.

Russland, Midt-Østen og Afrika (EMEA), har hatt eksplosiv vekst de siste årene, og ferden ventes fortsette, ifølge Holberg-fondene, som etablerte EMEA-fondet «Rurik» for knapt 18 måneder siden. For mens modne markeder som Europa og USA kun har gitt en avkastning på henholdsvis syv og minus elleve prosent de siste ti årene, kan Russland og Sør-Afrika skilte med en oppgang 300 prosent.

- Verden er snudd på hodet, Europa er helt kjørt, sier seniorrådgiver Kristoffer Sønnervik i Holberg-fondene til DN.no.

En aldrende befolkning som ikke har klart å reprodusere seg selv skaper hodebry for europeiske politikere, som samtidig skal finne veien ut av gjeldsberget kontinentet har opparbeidet seg. Og mens fremtidige forpliktelser overfor syke og eldre vokser, blir det færre til å betale for dem. Og når jobbene forlengst er eksportert til rimeligere markeder, kan man se langt etter den økonomiske veksten.

Sammen med kollega og Rurik-forvalter Leif Anders Frønningen forkynner rådgiveren evangeliet om at skal man være eksponert mot aksjer, kommer man ikke utenom de fremvoksende økonomiene.

- Mange fond går til Asia og Latin-Amerika, men man har glemt de nye vekstmarkedene i midten, Afrika, Russland og Midt-østen, sier Frønningen.

Megatrender
Og det er Afrika som opptar dem mest. Bakgrunnen er megatrendene, der en raskt økende befolkning og sterk økende produktivitet gir kraftig økonomisk vekst. Realveksten for kontinentet har årlig vært seks prosent det siste tiåret, mens tre-fire prosent ventes for verden totalt i år, påpeker Frønningen.

- Vi er i snitt tredve til førti ganger så rik som en afrikaner, de skal bare ta oss litt igjen, sier han.

I tillegg til demografi og produktivitet, er Afrika også rik på naturressurser. Nærmere bestemt, åtti prosent av verdens olje-og gassressurser og store metall-og mineralreserver, ifølge Holberg. Og når tiltakende urbanisering kombineres med halvparten av verdens befolkningsvekst frem mot 2050, byr det på muligheter for investorer som har lange penger. Potensialet er heller ikke på langt nær reflektert i verdsettelsen av afrikanske selskaper, ifølge forvalteren.

- Man har høyere vekst, og lavere verdsettelse. Det blir jo ikke bedre enn det, skyter Sønnervik inn.

Sør-afrikansk spydspiss
Holberg-fondene har sålangt konsentrert sin Afrika-satsning rundt børsen i Johannesburg, Sør-Afrika, men er også i Tyrkia og Egypt.

Sør-Afrika, som er det mest modne børsmarkedet, tilbyr en rekke selskaper som er eksponert og tilstede i flere afrikanske land. Holberg er primært eksponert mot konsumrettede næringer, som i "Afrikas Hennes & Mauritz"; Trueworths, mediebedriften Naspers, kleskjeden Woolworths, den private sykehusoperatøren Life Healthcare, merkevare- og matkonsernet AVI, og Imperial, som i tillegg til å ha agenturet på Hyuandai i Afrika, leverer logistikktjenester over kontinentet.

Frønningen presiserer at differensieringen ligger i selskapsutvelgelsen, som ikke er sektor-orientert. Selskapene skal ha høy egenkapitalavkastning, minst 20 prosent, og sterk vekst. Det gjelder kun fire til seks selskaper per land av i alt 12.000 aktuelle kandidater i EMEA, påpeker han.

- I Norge, er det kanskje bare fire-fem som tilfredsstiller kravene, sier Frønningen.

Store muligheter for små aktører
Rurik er i likhet med sine kolleger som Odin-fondene og DNB en miniputt mot fremvoksende markeder sammenlignet med Skagen-fondene. For mens Rurik sålangt forvalter rundt 100 milioner kroner, primært på vegne av institusjonelle kunder, var Skagen Kon-Tiki på rundt 45 milliarder kroner ved årsskiftet.

Det kan likevel være en fordel å være liten i fremvoksende markeder, understreker Holberg-forvalterne, som viser til at flere afrikanske selskaper blir for små for store aktører.

- Man har et mye større spekter som et mindre fond, sier Frønnningen.

Tross i at realveksten i EMEA-området er langt sterkere enn i europeiske og amerikanske markeder, forblir heller ikke EMEA uberørt av det som skjer i eurosonen og frykten for konsekvensene av gjeldskrisen. Dette forundrer forvalterne, som peker på at horisonten for investeringene i EMEA bør være tre til fem år.

- Som Norge, så svinger det mer med børsklimaet, men det er en pendel som svinger tilbake, sier Sønnervik.

Frønningen legger til at Rurik likevel har hatt lavere volatilitet enn Norden. Men også han frykter at EMEA vil bli dratt med i dragsuget skulle sør-Europa ramle sammen.

- At Europa skal bli forbli svakt er priset inn. Man er mer redd for en systemkollaps, sier forvalteren.

Laster opp rentepapirer
Omveltningen i investeringsuniverset skjer ikke bare fra nordre til sørlige halvkule og til fremvoksende økonomier. Man har kanskje i enda større grad sett en dreining fra tradisjonelle arenaer som amerikanske og europeiske aksjer til rentepapirer.

Et tegn i tiden er at Holberg-fondene i dag melder å ha fylt opp obligasjonsfondet Holberg Kreditt med over en halv millard kroner siden oppstart sent i fjor. Det hadde neppe skjedd i månedene før finanskrisen, da aksjemarkedet var på sitt heteste.

- Det norske kredittobligasjonsmarkedet er i sterk endring. Bankenes utfordringer kombinert med bedriftenes egne ønsker om flere finansieringskilder, gjør at det stadig utstedes nye obligasjoner, sier toppsjef Egil Herman Sjursen i Holberg-fondene i en melding.
Fond oppkalt etter den norske vikingen med samme navn som rundt år 862 etter kristus tok kontroll over Staraja Ladoga i Russland og bygget bosetningen Holmgard i Novgorod. Rettet mot fremvoksende markeder i Øst-Europa, Midt-østen og Afrika.

Etablert i november 2010, og har per idag en forvaltningskapital på omlag 100 millioner kroner fordelt på rundt 40 investeringer.

Fondet er blant annet investert i Tyrkia, Egypt, Russland og Sør-Afrika. Afrika utgjør rundt en fjerdedel av kapitalen, og fondet vurderer ytterligere ekspansjon i land som Ghana, Nigeria og Kenya.

Holberg Rurik har hatt en avkastning på 7,7 prosent hittil i år, og er ned 11,6 prosent siden oppstart per 21. mai. Vekstmarkedsindeksen er omtrent i null for året, ifølge Holberg.

Holberg Rurik

Les også:
Oppgang i alle markeder for oljefondet
Vender ryggen til Europa
Utsiktene i aksjemarkedet er «de beste på en hel generasjon»