Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Konseptillustrasjon for Johan Sverdrup. Foto: Statoil.
Konseptillustrasjon for Johan Sverdrup. Foto: Statoil. les mer

Dette er Johan Sverdrup

Gigantfeltet gir mange arbeidsplasser og enorme inntekter.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Gigantfeltet kommer i produksjon i 2019, og er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne. Levetiden til feltet vil være 50 år.

  • Feltet ble ppdaget av Lundin Petroleum i 2010. Da het det Aldous, som året etter viste seg å henge sammen med Avaldsnes-feltet. 
  • Ligger på Utsirahøyden i midtre del av Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger.
  • Vanndybde er 110 meter. Reservoaret ligger på 1900 meters dyp.
  • Feltet ligger i lisensene 265, 501 og 502, og strekker seg over cirka 180 kvadratkilometer.
  • Innholder mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat olje. Feltet vil bygges ut i flere faser.

De totale investeringene for første utbyggingsfase er 100 – 120 milliarder kroner og en produksjon i området 315.000 – 380.000 fat per dag.

Avhengig av fremtidige valg av kapasitet og tekniske løsninger tilsier et tidlig estimat  på 170 – 220 milliarder kroner for en full utbygging. Daglig platåproduksjon ved full utbygging vil ligge på 550.000 – 650.000 fat per dag.

Mange arbeidsplasser, enorme inntekter

Utbyggingens første fase kan gi 51.000 årsverk knyttet til norske leveranser. I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil gi  2.700 årsverk, og ved full feltutbygging forventes 3.400 årsverk.

Feltet kan samlet gi 1350 milliarder kroner i inntekter over levetiden, hvorav 670 milliarder til staten.

Investeringene i første fase inkluderer feltsenteret, brønner, eksport av olje og gass, og kraftløsning. Det inneholder også avsetning til uforutsette endringer, og avsetning for eventuell prisutvikling i markedet.

Feltsenteret i første fase har prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Installasjonene har stålunderstell forbundet med broer.

Eksportløsningen for olje og gass fra Johan Sverdrup er ilandføring gjennom egne rør. Oljen skal transporteres til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen skal transporteres via Statpipe til Kårstø i Rogaland for prosessering og videre transport. Johan Sverdrup fase 1 vil forsynes med kraft fra land med omformer på Kårstø som leverer likestrøm til omformer på stigerørsplattformen og sikrer 80 megawatt til feltsenteret.

Statoil i sjefsstolen

Statoil leder det felles arbeidet med Johan Sverdrup-feltet frem mot investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD). PUD skal leveres i fjerde kvartal 2014 og det planlegges for produksjonsstart i 2019.

Siden feltet fordeler seg over flere lisenser vil feltet i løpet av 2014 bli ”unitisert”. Fordelingen av eierinteresser mellom de fem oljeselskapene i feltet blir avgjort gjennom forhandlinger.

Rettighetshavere i PL 265: Statoil (operatør, 40 prosent), Petoro (30 prosent), Det norske oljeselskap (20 prosent) og Lundin Petroleum (10 prosent).

Rettighetshavere i PL 501: Lundin (operatør, 40 prosent), Statoil (40 prosent) og Maersk Oil (20 prosent)

Rettighetshavere i PL 502: Statoil (operatør, 44,44 prosent), Petoro (33,33 prosent) og Det norske oljeselskap (22,22 prosent)

Les også:

– De spiller sin hånd som best de kan

Statoil stiger etter Johan Sverdrup-oppdatering

Statoil varsler superlønnsomhet fra gigantfelt