Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger

Jus

Bankrutiner avslører terrorfinansiering

Bankenes rutiner for å rapportere mistanke om hvitvasking har avdekket flere saker som har dreid seg om terrorfinansiering.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Norske banker og finansinstitusjoner har så lagt i år meldt inn 7.153 saker til Økokrim. Av dem dreier over 5.000 seg om mistanke om hvitvasking, flere enn noen gang tidligere, melder NRK.

Finansinstitusjonene er pliktige til å melde fra dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner. Flere av sakene som er oppdaget, gjelder terrorfinansiering.

– Ja, vi har oppdaget hvitvasking som er sporet videre til terror, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim.

– Metodene som brukes for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet, blir stadig mer kompliserte, bekrefter direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge. Finansforetakene legger store ressurser i å forebygge og avdekke hvitvasking og mulig terrorfinansiering og holder metodene for å finne de mistenkelige transaksjonene tett til brystet.

I Økokrim er erfaringen at de fleste tilfellene av hvitvasking foregår i de samme bransjene som annen arbeidslivskriminalitet.

– Transportbransjen, renhold og bilvask er bransjer som går igjen når det gjelder denne typen straffbare forhold, sier Damslora.

Bank Hvitvasking Terror Økokrim Jus
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.