Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Forbrukslån er et produkt som kan påføre mange enkeltpersoner stor belastning, påpeker Finanstilsynets toppsjef, Morten Baltzersen. Foto: Gunnar Blöndal
Forbrukslån er et produkt som kan påføre mange enkeltpersoner stor belastning, påpeker Finanstilsynets toppsjef, Morten Baltzersen. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Finans

Frykter forbrukslån skjules

Finanstilsynet ser risiko for at forbrukslån ikke oppgis når boligkjøpere søker om boliglån. 

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Forbrukslån vokser dobbelt så raskt som gjelden i husholdningene. Samtidig øker bekymringen for at folk bruker forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen påpekte onsdag under presentasjonen av rapporten «Finansielle utviklingstrekk» at de fleste tar opp lån med pant i eksisterende bolig. 

Problemet kan oppstå når kunden ikke har informert om usikret gjeld, mener han.

– Bankene skal ta hensyn til kundens gjeld utover boliglån i vurderingen. Der kan det jo være et problem at det er kunder som ikke opplyser banken om lån de har tatt opp annensteds, herunder forbrukslån, sier Baltzersen.

Forbrukslån

Tilbys i form av ulike produkter, og omfatter både kortbaserte lån og andre forbrukslån uten sikkerhet.

Tilbys av alle de store bankene. I tillegg har et knippe banker spesialisert tilbudet mot forbrukslån og kredittkort.

Den effektive renten varierer mye, fra 10 til 20 prosent, avhengig av lånebeløp og nedbetalingstid, men er gjennomgående høy.

Forbrukslån uten sikkerhet utgjør cirka tre prosent av husholdningenes samlede lån, men 12 prosent av samlet rentebelastning.

Vel 20 norske banker hadde utstedt forbrukslån og kredittkort for over 90 milliarder kroner ved utgangen av årets første halvår, ifølge Finanstilsynet.

Vis mer

Regjeringen sendte i høst ut et forslag til et privat gjeldsregister for usikret kreditt, som kredittkortgjeld og forbrukslån. Ordningen kan bli utvidet til å omfatte annen type gjeld, som boliglån. Formålet er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger og bidra til at færre havner i gjeldsproblemer. 

– Et gjeldsregister som nå er foreslått og som vi venter vil bli innført, vil bidra til å redusere risiko for at det er kunder som holder viktige opplysninger unna långivere når de skal søke om boliglån, sier Baltzersen.

Undervurderer tapene

Mens tolvmånedersveksten i norske forbrukslån var 13,2 prosent per utgangen av tredje kvartal, var tolvmånedersveksten i husholdningenes bruttogjeld på 6,3 prosent ved utgangen av oktober.

Veksten kommer i kjølvannet av skjerpede egenkapitalkrav, men drives også av en økt satsing på kredittkort og forbrukslån fra både banker og nyetableringer.

Forbrukslån utgjorde imidlertid kun 3 prosent av husholdningens gjeld per første halvår. Tapene er moderate, men tilsynet venter at tapene vil øke. 

– Vi ser en vekst i forbrukslån som gir grunn til uro. Vi ser en aggressiv markedsføring, og det kan være at de som tilbyr slike lån kan undervurdere tapsrisikoen, sier Baltzersen.

«Viktig bidrag»

Finanstilsynet støtter også Forbrukerombudet, som har foreslått forbud mot inngåelse av en kredittavtale som vilkår for å oppnå bedre vilkår på andre kjøpsavtaler, forbud mot direkte kredittmarkedsføring mot forbrukere, som ved adressert reklame og telefonsalg, og forbud mot reklame som fokuserer på hvor raskt man kan få svar, eller hvor lett tilgjengelig pengene er.

Under dagens presentasjon understreket tilsynsdirektøren at både etablerte og nyetablerte banker tilbyr kortkreditt og forbrukslån. At det er et lønnsomt marked med god rentemargin, gjør det også attraktivt for mange å tilby dette produktet, mener han. 

– Det gir likevel grunn til uro fordi dette produktet kan føre mange enkeltpersoner opp i uføre. Det er forbrukerbeskyttelseshensyn i seg selv å følge opp dette markedet, og om nødvendig, iverksette tiltak, sier Baltzersen.

Finanstilsynet Forbrukslån Morten Baltzersen Finansdepartementet Forbrukerombudet Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.