Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Tirsdag la Statistisk sentralbyrå frem nye tall for prisveksten her til lands. Bildet er fra Oslo City. Foto: Javad Parsa
Tirsdag la Statistisk sentralbyrå frem nye tall for prisveksten her til lands. Bildet er fra Oslo City. Foto: Javad Parsa les mer

Makroøkonomi

Prisveksten i desember: KPI opp 3,5 prosent på årsbasis

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Konsumprisindeksen holdt seg på 3,5 prosent på årsbasis i desember, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag. Dermed var vekstraten uendret på årsbasis sammenlignet med november. 

Utviklingen var overraskende. På forhånd var det ventet at inflasjonsratene ville tikke litt opp igjen etter å ha falt gradvis tilbake utover høsten ifjor.

Ifølge estimater innhentet av TDN Finans blant seks økonomer var det ventet at konsumprisene ville øke med 3,8 prosent på årsbasis i desember. 

Viktigste grunnen til prisoppgangen på 3,5 prosent fra desember ifjor til desember i år var økte strømpriser. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 28,9 prosent høyere i desember i år enn i samme måned året før.

Prisene på importerte jordbruksvarer var den viktigste faktoren som dempet oppgangen i KPI med et prisfall på to prosent. Spesielt var det prisene på frukt som bidro med et prisfall på 6,1 prosent fra desember 2015 til desember 2016, opplyser SSB.

Inflasjon

  • Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået, og er det samme som et fall i verdien av penger. Det vil si at man får mindre varer eller tjenester enn før for en bestemt sum penger.
  • Konsumprisindeksen (kpi) fra SSB er et mål på inflasjonen. Indeksen er beregnet med utgangspunkt i prisene på et utvalg varer og tjenester som er representativt for det norske forbruksmønsteret.
  • Siden særlig strømpriser og bensinpriser svinger mye fra måned til måned, blir kjerneinflasjonen gjerne sett på som et mål som bedre fanger opp de underliggende prisdrivende effektene i økonomien.
  • Kjerneinflasjonen er konsumprisindeksen (kpi) justert for energivarer og avgiftsendringer.
  • Norges Bank har et mål om at konsumprisene over tid skal øke med 2,5 prosent på årsbasis.
Vis mer

Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer, (se faktaboks) var på 2,5 prosent på årsbasis i desember. I november var kjerneinflasjonen var på 2,6 prosent. Ifølge estimatene innhentet av TDN Finans var det ventet at kjerneinflasjonen ville øke til 2,8 prosent på årsbasis i desember.

Markert nedgang fra november til desember

Fra november til desember falt konsumprisene med 0,5 prosent. Kjerneinflasjonen var ned 0,4 prosent i samme periode.

Nedgangen skyldes blant annet ytterligere nedgang i matvarpriser, som falt for femte måned på rad. I desember var nedgangen på 3,1 prosent.

«Det var hovedsakelig tilbud i forbindelse med julen som forårsaket fallet, der særlig produkter som sjokolade, kjøtt, norske jordbruksvarer og frukt viste store prisnedganger», skriver SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 5,3 prosent i løpet av perioden fra november til desember. Bakgrunnen var ifølge SSB mildere temperaturer, høyere produksjon i desember og en knapp ressurssituasjon i november.

Prisnedgangnen på 1,1 prosent på klær bidro også til nedgangen i de samlede konsumprisene fra november til desember. Prisene på flybilletter falt også, med 4,3 prosent.

Drivstoff og smøremidler var blant varegruppene som trakk opp. Bensinprisene var 1,5 prosent høyere i desember enn måneden før, mens dieselprisene var 2,4 prosent høyere. Priser på møbler og innredningsartikler bidro også til å dempe nedgangen i KPI med en oppgang på 1,8 prosent.

Makroøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.