Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Politisk direktør Harald J. Andersen i Virke mener NHO og LO bommer når de frykter flere useriøse aktører dersom aksjekapitalkravet blir redusert fra 30.000 til kun én krone. Foto: Hampus Lundgren
Politisk direktør Harald J. Andersen i Virke mener NHO og LO bommer når de frykter flere useriøse aktører dersom aksjekapitalkravet blir redusert fra 30.000 til kun én krone. Foto: Hampus Lundgren les mer

Finans

Mener NHO og LO bommer

Mens både NHO og LO sier tvert nei, støtter hovedorganisasjonen Virke forslaget om å sette ned minstekravet til aksjekapital fra dagens 30.000 kroner til kun én krone.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

– Vi har i Norge gode erfaringer fra da minstekravet ble satt ned fra 100.000 til 30.000 kroner i 2012. Og vi ser i andre land, som i Danmark, der minstekravet til aksjekapital er på nettopp én krone, ingen tegn til at det blir flere useriøse aktører av den grunn, sier politisk direktør Harald J. Andersen i Virke.

Flere arbeidsplasser?

Virke mener en nedsettelse av aksjekapitalkravet kan bidra til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor.

– Dette er noe vi sliter med i dag, og vi mener dagens krav på 30.000 kroner er en barriere for å sette nye ideer ut i livet. Vi mener det er viktig å fjerne slike barrierer for å starte noe nytt og ta risiko i en tid da vi står midt oppe i store omstillingsutfordringer og bør ta i bruk de mekanismene vi har for å skape nye arbeidsplasser, sier Andersen.

Virke mener det er viktig at Norge er på linje med EU i dette spørsmålet. En rekke land, som Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Portugal og Storbritannia, har én euro som minstekrav. Og hovedorganisasjonen mener behovet for opprettelse av bankkonto samt registrering i Brønnøysundregistrene vil sørge for at det ikke blir større grad av useriøsitet.

Advarer sterkt mot lavere grense

Men både NHO og LO vil beholde dagens minimumskrav på 30.000 kroner.

– Å redusere kravet til kun én krone vil gjøre aksjeselskaper enda mer tilgjengelige for useriøse aktører, sier konstituert avdelingsdirektør Halvor E. Sigurdsen i NHO.

– Den norske aksjeselskapsformen er vel ansett, og større innslag av useriøse aksjeselskaper kan skade denne anseelsen, sier han.

– Det er viktig både for arbeidstagerne, men også for legitimiteten og tryggheten knyttet til det å gjøre avtaler med aksjeselskaper, at terskelen ikke blir redusert ytterligere, sier Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO.

– Jeg kan ikke se at det finnes noen gode grunner til å senke grensen ytterligere, sier han.

– Hva tror du skjer dersom grensen settes ned til én krone?

– Da tror jeg langt flere useriøse aktører vil etablere aksjeselskap. Derfor vil jeg advare sterkt mot å endre beløpsgrensen. 

Anbefaler én krone i aksjekapital

  • Det var det regjeringsoppnevnte aksjelovutvalget, under ledelse av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI, som i fjor høst foreslo å senke kravet til minste mulige aksjekapital fra 30.000 til kun én krone. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i år.
  • Utvalget mener seriøsiteten blant dem som etablerer aksjeselskap, ikke blir høyere ved et minstekrav på 30.000 kroner enn om aksjekapitalen er lavere. «Etter utvalgets syn må et krav om 30.000 kroner som minste aksjekapital betegnes som så lavt at de aller fleste som ønsker å stifte et aksjeselskap, vil ha mulighet til dette. Utvalget antar at også «useriøse» aktører klarer å fremskaffe 30.000 kroner. Skulle et minstekrav til aksjekapitalens størrelse utgjøre noen form for sperre, måtte det være klart høyere enn 30.000 kroner. Etter utvalgets syn bør derfor «useriøse» aktører stoppes gjennom annen regulering, eksempelvis regler om konkurskarantene. Utvalget vil også nevne at det ikke er kjent med at næringslivet i land uten minstekrav til aksjekapitalens størrelse tilsvarende 30.000 kroner eller høyere, generelt fremstår som mer useriøst enn i land med et slikt lovbestemt minstekrav til aksjekapital,» skriver utvalget. 
  • Mandag var høringsfrist for forslaget. 
Vis mer
Virke NHO LO Aksjekapital Handelshøyskolen BI Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.