Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Forbrukerminister Solveig Horne og finansminister Siv Jensen er med på en lansering av gebyrsjekken, hvor forbrukerne kan sjekke gebyrene på pensjonssparingen sin.  Foto: Elin Høyland
Forbrukerminister Solveig Horne og finansminister Siv Jensen er med på en lansering av gebyrsjekken, hvor forbrukerne kan sjekke gebyrene på pensjonssparingen sin.  Foto: Elin Høyland les mer

Privatøkonomi

Skal hindre gebyrfelle for pensjonssparere

Ny pensjonstjeneste skal få folk til å bytte til selskaper med lave gebyrer. For de 274 milliarder kronene i fripoliser er det ingen byttemulighet. 

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Onsdag lanserte Forbrukerrådet sin nye pensjonstjeneste på Finansportalen.no. Tjenesten skal sette forbrukerne i stand til å sammenligne pensjonsleverandører og å få veiledning om pensjon. Ikke mindre enn to statsråder hadde møtt opp på Forbrukerrådets lansering, finansminister Siv Jensen (Frp) og forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Gebyrer spiser opp avkastning

Finansminister Siv Jensens motivasjon er klar. 

– For at pensjonssystemet skal fungere, må folk settes i stand til å gjøre bevisste valg, sa hun. 

Tjenesten – som har fått navnet Gebyrsjekken – sammenligner gebyrene pensjonsleverandørene tar for å forvalte såkalte pensjonskapitalbevis – opptjent pensjon arbeidstager får med seg når han slutter i en jobb med innskuddspensjon.  

Gebyrene varierer veldig. Fra null – hos KLP og Skagenfondene – til godt over to prosent – hos Storebrand, Danica og Sparebank 1.

274 milliarder kroner kan ikke flyttes

Fripolise

 • Ferdig opptjent pensjon fra tidligere arbeidsforhold eller fra overgang til ny pensjonsordning. Fripolisen utbetales i tillegg til pensjon fra folketrygden og pensjon fra arbeidsgiveren du hadde da du gikk ut i pensjon.
 • Fripolisen tilføres en garantert rente hvert år. I tillegg skal selskapene dele et eventuelt overskudd av avkastning med kundene. Det har ikke skjedd de siste årene – både fordi den lave renten gjør at det ikke blir noe ekstra avkastning, og fordi selskapene har måttet sette av mer penger til høyere levealder.
 •  En fripolise kan ikke tas ut før fylte 62 år.
Vis mer

Det er ikke alle forbrukere som får glede av den nye tjenesten. Svært mange arbeidstagere har fripoliser. Det er opptjent pensjon fra arbeidsforhold der bedriften hadde ytelsespensjon – ikke innskuddspensjon.

Mens det er 52 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis i markedet, er det hele 274 milliarder kroner i fripoliser. Disse kan ikke flyttes på. Flyttemarkedet er stengt i påvente av at selskapene har oppreservert fripolisene for å ta høyde for at vi lever lenger. 

Finansminister Siv Jensen – som sitter med ansvaret for regelverket rundt fripoliser – sier verktøyet fra Forbrukerrådet uansett er viktig. 

– Mange har ulike ordninger de ikke har oversikt over. Først og fremst er det viktig å orientere forbrukerne slik at de kjenner rettighetene sine, sier hun. 

– For at pensjonssystemet skal fungere etter hensikten, er det helt sentralt at forbrukerne settes i stand til å gjøre informerte valg om sin egen pensjon. Derfor er tjenesten «Gebyrsjekken» viktig. Den gjør det enklere for folk flest å ta bevisste sparevalg for å øke pensjonen sin. 

Daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen sier Forbrukerrådet prioriterte å lage et verktøy for et marked der forbrukerne faktisk har et valg. 

– Slik er det dessverre ikke for fripolisemarkedet, men vi kommer uansett til å gi informasjon om situasjonen for fripoliser, sier Realfsen.

Pensjonskapitalbevis

 • Når du slutter hos en arbeidsgiver som har innskuddspensjonsordning, får du med deg summen av det arbeidsgiveren har satt av til din pensjon i løpet av arbeidsforholdet i et pensjonskapitalbevis.
 • Det opptjente pensjonsinnskuddet kan ikke tas ut før du er 62 år.
 • Når du slutter og får med deg Pensjonskapitalbeviset, kan du flytte det til et av pensjonsselskapene (livselskaper som Storebrand, DNB, Sparebank 1, Nordea osv.).
 • Du bestemmer hvordan pengene skal plasseres. Lite aksjer eller mye aksjer? Indeksfond eller aktive fond?
 • Du betaler kostnadene ved administrasjon og forvaltning av pensjonskapitalbeviset.
 • Trinn 1. Sjekk hvor og hvor mange pensjonskapitalbevis/fripoliser du har på norskpensjon.no
 • Trinn 2. Sjekk hvor mye gebyrer du betaler på pensjonsparingen din på finansportalen.no/pensjon
Vis mer

Ditt ansvar

Når man er i jobb, er det arbeidsgiver som dekker forvaltningskostnadene ved pensjonsordningen. Sterk konkurranse om bedriftskundene, bidrar til at arbeidsgiverne klarer å presse ned prisene hos pensjonsleverandøren.

– Men hva skjer den dagen man meldes ut av innskudds­ordningen og får utstedt pensjonskapitalbevis. Jo, kostnader skyter i været. Ikke sjelden ser vi at forvaltningskostnadene både tre- og firedobles, sier fagsjef Alexandra Plahte i Gabler, Steenberg & Plahte.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier særlig de unge bør være bevisst på pensjonssparingen sin.

– Man kan risikere å tape 25 prosent av din fremtidige pensjon avhengig av hvilke valg forbrukere tar som ung. Det er lett å tenke at det er arbeidsgivers ansvar, men det er det ikke. Det er du, sier forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Innskuddspensjon

 • Arbeidsgiver setter av mellom to og 25,1 prosent av lønnen din årlig. To prosent gir en lav pensjon, 25,1 prosent gir en god pensjon.
 • Det er DNB, Storebrand, Sparebank 1, Nordea Liv med flere som forvalter pensjonspengene dine. De velger ofte en «default-portefølje» for deg. Eksempelvis 50 prosent aksjer, 50 prosent renter. Du kan selv endre porteføljen til mer eller mindre aksjer.
 • Når du skal gå av med pensjon (tidligst ved 62 år), vil innskuddene pluss avkastningen utgjøre den samlede pensjonen din. Beløpet fordeles ut over 10–15 år.
Vis mer

Forventer gebyrfall

Etter en turbulent høst hvor pensjonsselskapene og Forbrukerrådet har kranglet om å få selskapene til å åpne prislistene sine, er det nå full enighet om at gebyrsjekken skal få oppdaterte priser. 

– Jeg forventer at dette kommer til å føre til et fall i gebyrene, nå som selskapene vil konkurrere mot hverandre, sier hun.

 Alexandra Plahte Leder pensjon  i Gabler, Steenberg & Plahte.  Foto: Øyvind Elvsborg

Plahte sier at det er liten tvil om at gebyrsjekken er et viktig og nyttig verktøy for mange. 

– Det er imidlertid viktig å ikke se seg blind bare på gebyrene, men også se på avkastningen. Det er jo netto tilført avkastning som gir merverdi. Det er bra portalen ikke bare viser gebyrene, men også historisk avkastning hos de enkelte leverandørene. Det er likevel et faktum at gebyrene er kjent på forhånd, noe jo avkastningen ikke er, sier Plahte. 

STOREBRAND ASA

Omsetning Vis alle regnskapstall

Les mer

Kilde: Proff.no

Forbrukerrådet KLP Solveig Horne Siv Jensen Storebrand Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.