Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Gründere i The Nordic Group, Erik Egenæs (til venstre) og Endre Tangenes, har kjempet imot inndragelse av konsesjonen til datterselskapet Nordic Securities. Nå må meglerhuset legges ned innen 7. april etter nok et avslag. Foto: Bjørn Erik Larsen
Gründere i The Nordic Group, Erik Egenæs (til venstre) og Endre Tangenes, har kjempet imot inndragelse av konsesjonen til datterselskapet Nordic Securities. Nå må meglerhuset legges ned innen 7. april etter nok et avslag. Foto: Bjørn Erik Larsen les mer

Finans

Nordic avskiltet på dagen

Finanstilsynet mener overtredelser i meglerhuset Nordic Securities er så alvorlige at selskapet ikke får drive videre som vanlig til en klage er behandlet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Fredag ettermiddag kom nådestøtet for meglerhuset Nordic Securities, med kontorer i Bergen og Oslo. Selskapet får likevel ikke drive som vanlig mens det venter på klagebehandling etter varsel om inndragelse av konsesjon i januar.

Finanstilsynet retter igjen flengende kritikk av virksomheten og gir meglerhuset vel halvannen måned på å legge ned.

– Det er funnet så alvorlige forhold at vi finner det riktig å tilbakekalle konsesjonen, sier seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet.

Meglerhuset eid av bergensbaserte The Nordic Group (TNG) fikk like etter nyttår varsel fra tilsynet om inndragelse av konsesjon til å yte investeringsrådgivning. Den gang ble det gitt såkalt oppsettende virkning, og det betyr at meglerhuset kunne drive videre til en eventuell klage ble behandlet.

Dette er saken

  • Bergensbaserte Nordic Securities ble startet i 2009. De senere årene har selskapet vært heleid av The Nordic Group, der gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs er største eiere (30 prosent).
  • Høsten 2015 havnet meglerhuset i Finanstilsynets søkelys og det ble gjennomført stedlig tilsyn 1. og 3. desember 2015.
  • 5. januar 2017 kom den endelige rapporten fra tilsynet, med varsel om tilbakekallelse av konsesjon. Tilsynet har sett mest på to forhold: Handelen i aksjer og differansekontrakter (CFD-er), samt salg av aksjer i morselskapet The Nordic Group til meglerhusets kunder.
  • 30. juni kom den endelige avgjørelsen fra Finansdepartementet. Selskapet mister konsesjonen og må avvikle deler av driften innen 15. september.
  • I 2015 og 2016 har The Nordic Group og gründerne solgt aksjer til meglerhusets kunder gjennom nedsalg og aksjeemisjoner. Morselskapet hadde til sammen 202 eiere i juni 2016, der 168 av dem var kunder i meglerhuset. Disse kundene har betalt anslagsvis 202 millioner kroner for 40 prosent eierandel. Aksjesalget er «grovt misbruk av kundenes tillit», ifølge tilsynet.
Vis mer

Etter at tilsynet har vurdert klagen, blir vedtaket om inndragelse stående. I tidligere saker har tilsynet gitt oppsettende virkning til endelig vedtak fra Finansdepartementet foreligger, men ikke i denne saken.

Hverken Nordic-gründer Erik Egenæs eller administrerende direktør Rune Bjørneset i Nordic Securities besvarte DNs henvendelser i saken fredag ettermiddag.

«Sterkt kritikkverdig»

Klagen rokker ikke ved tilsynets tidligere konklusjon om inndragelse. Vedtaket retter seg igjen mot to forhold, nemlig megleres investeringsrådgivning ved handel i aksjer og såkalte differansekontrakter (CFD-er), samt aksjesalg i morselskapet TNG til meglerhusets kunder. Det rettes hard kritikk mot styret og ledelsen i meglerhuset.

Geir Holen i Finanstilsynet sier bruddene i Nordic Securities er så alvorlige at det ikke gis midlertidig utsettelse. Foto: Gunnar Lier

«Finanstilsynet finner det sterkt kritikkverdig at styret og ledelsen ikke har sørget for hensiktsmessige kontroller av foretakets investeringsrådgivning, og kunders handelsmønster og tradingresultater, på CFD og børsnoterte aksjer», står det i rapporten.

Tilsynet mener selskapet hadde fått flere advarsler i forkant, men i liten grad rettet seg etter det.

«Styret har inntatt en svært passiv rolle til Foretakets investeringsrådgivning, til tross for den særskilte foranledningen gjennom nevnte compliancerapport fra desember 2014», skriver Tilsynet.

Tilsynet avdekket at 270 av 300 kunder tapte penger på investeringene gjennom meglerhuset, og hyppige handler gjorde at honorarene gikk i taket. Blant et utvalg på 30 kunder var transaksjonskostnadene i snitt på 69 prosent av egenkapitalen. I snitt var 55 prosent av egenkapitalen tapt.

– Meglerhuset har vært aktiv pådriver for kundenes kortsiktige og tapsbringende handel, sier Holen.

Vurderer utlandet

Tilsynet mener meglerhuset har vært pådriver for salg av aksjer i morselskapet til meglerhusets egne kunder.

– Meglerhuset har ikke ivaretatt kundenes interesser. Foretaket har blant annet ikke gitt informasjon om risikoen ved investeringene. Det er avdekket flere interessekonflikter og disse er forsterket gjennom selskapets incentivordninger, sier Holen.

TNG har i et tilsvar pekt på innskjerpelser etter det foreløpige vedtaket. Selskapet skriver blant annet at det bare vil tilby CFD-handel til «profesjonelle» investorer, tipsagentavtale for salg av aksjer i morselskapet er sagt opp og bonusordning for meglere er endret.

TNG har tidligere varslet at det arbeider for å videreføre virksomheten gjennom meglerhus i utlandet, uten å konkretisere nærmere hvor og hvilket selskap. På hjemmesiden til Nordic Securities er det oppført en adresse i Stockholm. Tilsynet vil ikke svare på om meglerhuset har anledning til å flytte kundene til egen virksomhet i utlandet.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Holen.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Finans
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Anbefalte videoer