Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Drosje i Oslo. Foto: Per Ståle Bugjerde
Drosje i Oslo. Foto: Per Ståle Bugjerde les mer

Samferdsel

Esa krever at norske myndigheter endrer drosjeløyveordningen

Norges løyveordning begrenser taximarkedet og bryter EØS-reglementet, slår Esa fast. – Jeg har jo vunnet frem her, og er glad for det, sier taxisjåføren som klaget inn norske myndigheter.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

«Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS. Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter», sier Esa-president Sven Erik Svedman i en uttalelse på Esas nettsider.

Der understrekes det at Esa ikke setter spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, «men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt».

– Dårlig ressursbruk og høyere priser

Esa er nemlig kritiske til at lokale myndigheter i Norge kan begrense antall løyver etter det antatte behovet i distriktet: «Denne antallsbegrensningen går ut over etableringsfriheten. Esa er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn. Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne», skriver Esa.

Dersom ikke Norge lever opp til EØS-forpliktelsene i denne saken, vil Esa kunne ta saken til Efta-domstolen om to måneder.

Løyveordningen i Norge er omstridt, og nylig foreslo det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget å avvikle ordningen, for å slippe til konkurrenter som for eksempel transportplattformen Uber.

Taxisjåfør vant frem 

Det er taxisjåføren Roger Dørum Pettersen (54) som klaget inn løyveordningen for Esa. Når DN når Pettersen har han nettopp våknet etter å ha kjørt taxi i Oslo natt til onsdag.

– Jeg har jo vunnet frem her, og er glad for det, sier Pettersen.

Han sier at han i flere runder har fulgt opp og gitt mer dokumentasjon til Esa. Nå håper han at norske myndigheter godtar Esas vedtak, og endrer lovverket.

Roger Dørum Pettersen. Foto: Privat

Pettersen har flere ganger selv forsøkt å etablere seg med nye lavprisalternativer i bransjen, deriblant selskapet Økotaxi, uten å lykkes. NRK har også laget en dokumentar om Pettersens gründerforsøk og kamp for en endring av løyveordningen.

 Pettersen påpeker at regjeringen nylig sendte et forslag om å endre dagens krav om tilhørighet til en drosjesentral ut på høring, og tror utviklingen i Esa saken gjør at løyveordningen står for fall.

– Det vil nok bli slik at man bare stiller generelle krav til for eksempel vandelsattest, slik man gjør med rørleggere i dag. Man kan ikke fortsette som i dag, og begrense antallet løyver.

Vil bruke tid

Samferdselsdepartementet tar saken til etterretning.

– Vi vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken. Vi skal uansett utfall sørge for ordninger som ivaretar viktige behov som drosjetilbud i distriktene, syketransport, skoletransport og TT-transport. Hvis konklusjonen blir at det er nødvendig med endringer i regelverket, vil vi følge normale prosesser for dette. Det er ikke realistisk å endre regelverket på to måneder, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen.

Departementet skriver i en pressemelding at saken kom opp etter en klage i 2014, og at departementet har holdt fast ved og argumentert for at den norske reguleringen ikke er i strid med EØS-regelverket.

– Videre har Norge argumentert for at den norske drosjereguleringen uansett kan begrunnes i allmenne hensyn, herunder hensynet til et tilstrekkelig godt drosjetilbud over hele landet, sier Nilsen, og fortsetter:

– Norge har også overfor Esa vist til at Europakommisjonen for tiden behandler klager over drosjereguleringen i flere europeiske land, herunder Tyskland, Frankrike og Spania. Departementet mener det er viktig at Esa og Kommisjonen vurderer den norske reguleringen og lignende reguleringer i andre land likt.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Økotaxi Roger Dørum Pettersen Uber Esa EØS Samferdsel
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.